Categorie Archief Uncategorized

Rapportage gegevenskwaliteit

De door de omgevingsdiensten aangeleverde gegevens worden continu door I-GO op kwaliteit getoetst. Daarbij wordt niet alleen gekeken of de verplichte gegevens gevuld zijn, maar ook of de gegevens een waarde hebben die logisch is. I-GO voert daarvoor verschillende toetsen uit. Bijvoorbeeld op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en het Handelsregister, een vergelijking met de RRGS (risicokaart) en de Web-BVB (veehouderijgegevens). Zo kunnen we aan de omgevingsdiensten laten weten waar onjuistheden of onwaarschijnlijkheden in de gegevens zitten, zodat ze opgeschoond kunnen worden.

We rapporteren maandelijks over de kwaliteit van gegevens. In 2016 is besloten dat de gegevenskwaliteit van de meldingsplichtige bedrijven in Gelderland op 1 januari jongstleden minimaal 90% moest zijn. Dit is door alle Gelderse diensten gehaald: gegevens zijn dusdanig opgeschoond dat iedere omgevingsdienst minimaal 90% scoort en gemiddeld zelfs 93,6%. Een super prestatie waar we dagelijks profijt van hebben! De kwaliteit van de vergunningplichtige bedrijven moest al op 1 januari 2018 op niveau zijn; dit niveau is sindsdien nog verder verhoogd.

Overzicht complexe bedrijven en mandaten

Over de 410 complexe bedrijven in Gelderland hebben de diensten afspraken gemaakt over de uitvoering. Zo verzorgt de ODRN altijd de vergunningverlening milieu van de complexe bedrijven en alle VTH-taken bij de BRZO inrichtingen. En bij een groot deel van de complexe bedrijven verzorgt de ODRA het milieutoezicht. De complexe bedrijven in Gelderland zijn vanaf nu opgenomen in de I-GO kaartlagen (voor de eigen geo-viewers), in de openbare geo-viewer ( en in de ‘Lijst complexe inrichtingen’ op deze website onder ‘Documenten’ (zichtbaar na login).

Overzicht van de complexe bedrijven in Gelderland

Zowel in de kaartlagen, geo-viewer als ‘Lijst complexe inrichtingen’ zijn de basisgegevens van de complexe bedrijven opgenomen en is benoemd welke dienst welk (uitvoerings)mandaat heeft. De ‘Lijst complexe inrichtingen’ vervangt de lijst complex die was opgenomen op Geldernet. Het overzicht met complexe inrichtingen wordt continue actueel gehouden op basis van de aanleveringen van de omgevingsdiensten.

Documentenvoorziening krijgt vorm

Samen met onze leverancier ProcessFive werken we aan de documentenvoorziening. Deze krijgt steeds meer vorm. Met deze voorziening kunnen medewerkers documenten van andere omgevingsdiensten raadplegen. Bijvoorbeeld: aanvragen, besluiten, tekeningen, controlerapporten en bezwaarschriften. Zo ben je, als het gaat om het zoeken en toesturen van documenten, niet meer afhankelijk van je collega’s bij andere omgevingsdiensten. Je kunt straks via de kaart of met een zoekscherm de documenten opzoeken die je graag wilt zien. Door een klik op de gegevens kun je vervolgens ook het digitale document tonen. Op de achtergrond wordt het digitale document opgehaald uit het Documentsysteem (DMS) van de andere omgevingsdienst en in het beeldscherm getoond. Daarmee wordt het proces een stuk sneller en efficiënter.

In december wordt de ODNV als eerste dienst aangesloten op de documentenvoorziening. Medewerkers van andere omgevingsdiensten kunnen vanaf dan documenten van de ODNV vanachter hun eigen bureau raadplegen. Hierna volgen de documenten van de ODA en de ODRN.

De documentenvoorziening komt er (op hoofdlijnen) volgens onderstaande afbeelding uit te zien. Vanuit een object kun je zien welke zaken daar liepen en lopen, ook zie je een lijstje met de documenten die bij die zaken horen. Door op de documentgegevens te klikken wordt het document getoond. Dit geldt uiteraard alleen voor de documenten die niet-vertrouwelijke zijn én is alleen mogelijk voor de medewerkers van de omgevingsdiensten. Op termijn wordt bekeken of deze voorziening ook voor bijvoorbeeld opdrachtgevers zichtbaar kan worden.

Rapportage gegevenskwaliteit

De door de omgevingsdiensten aangeleverde gegevens worden continu door I-GO op kwaliteit getoetst. Daarbij wordt niet alleen gekeken of de verplichte gegevens gevuld zijn, maar ook of de gegevens een waarde hebben die logisch is. I-GO voert daarvoor verschillende toetsen uit. Bijvoorbeeld op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en het Handelsregister, een vergelijking met de RRGS (risicokaart) en de Web-BVB (veehouderijgegevens). Zo kunnen we aan de omgevingsdiensten laten weten welke bedrijven een adres hebben dat niet bestaat. Of welke bedrijven stallen in de Web-BVB hebben, maar niet als inrichting zijn opgevoerd in de eigen registratie. Heb je vragen hierover? Laat het dan even weten aan beheer@igoview.nl.

Gegevens over alle Gelderse en Overijsselse inrichtingen bij elkaar

Er worden periodiek gegevens aan de I-GO database beschikbaar gesteld vanuit de registratiesystemen van de (negen) Gelderse en de Overijsselse omgevingsdiensten. Deze gegevens, over inspecties en controleresultaten, worden door I-GO aangeboden aan Inspectieview. Dit gebeurt al langer voor de zeven Gelderse omgevingsdiensten en Omgevingsdienst IJsselland. De gegevens van Omgevingsdienst Twente worden vanaf 1 januari 2019 aangeleverd aan Inspectieview.

Van de 120.000 inrichtingen in Gelderland en Overijssel worden daarnaast de gegevens gebundeld en geüniformeerd beschikbaar gesteld. Dit gebeurt in de I-GO kaartlagen (voor de eigen geo-viewers) en in de openbare geo-viewer (www.igoview.nl). Sinds eind november worden ook de gegevens van Omgevingsdienst Twente hierin getoond. Selecties van type bedrijven zijn daardoor op het niveau van landsdeel Oost te maken. Daarnaast kunnen VTH-medewerkers eenvoudig zien welke bedrijven net over de grens van hun omgevingsdienst liggen.

Wat kan I-GO nu al voor je betekenen?

Door het I-GO ontwikkelteam zijn ondertussen verschillende producten opgeleverd. Producten die je vandaag al kan toepassen in je dagelijkse werk. Denk aan de geo-viewer met gegevens van objecten van alle Gelderse diensten en de Omgevingsdienst IJsselland, kaartlagen met gegevens over recente zaken per object én gegevens van andere toezichthouders in Inspectieview. Op de website www.igoview.nl vind je onder de knop ‘Over I-GO’ de beschikbare producten en diensten.

Voor het gebruik van de geo-viewer zijn een aantal korte instructiefilmpjes gemaakt. Op de site vind je een korte instructie hoe je de viewer opstart, kaartlagen selecteert, objecten zoekt, objecten filtert en hoe je gegevens uit de viewer kunt downloaden.

Help jij mee ons team te versterken?

Het I-GO ontwikkelteam zoekt nog versterking uit de omgevingsdiensten. Wil jij één of twee dagen per week, gedurende één of twee maanden een actieve bijdrage leveren aan de Informatievoorziening van de toekomst? Neem dan contact: igo@gelderseomgevingsdiensten.nl.

Klachten en meldingen uit S@men in de kaart

Net als de gegevens van objecten uit onze eigen registraties zijn, in de eigen geo-viewers van de omgevingsdiensten én de geo-viewer op via deze website, de klachten en bedrijfsmeldingen uit S@MEN in te zien. Het gaat hierbij om klachten en bedrijfsmeldingen waarvan is aangetoond dat deze betrekking hebben op de inrichtingen die we binnen de omgevingsdiensten kennen. In de geo-viewer van je omgevingsdienst zijn deze gegevens terug te vinden in de kaartlaag ‘S@menmeldingen’. In de viewer op deze website kan je de kaartlaag als volgt vinden:

 • Klik in derechterbalk op ‘Lagen en legenda’.
 • Selecteer ‘Klachten en meldingen Gelderland’.
 • In de kaart verschijnen de verschillende typen klachten en meldingen.
 • In deze verschillende typen kan gezocht en gefilterd worden (zie bovenstaande uitleg).

Op deze manier kan vanuit de eigen viewer informatie worden geraadpleegd die voorde vergunningverlening, het toezicht en de handhaving nuttig is.

Eenvoudig inrichtingen zoeken

Een deel van de objectgegevens (van alle inrichtingen) wordt getoond in kaartlagen.In de geo-viewer van je omgevingsdienst vind je die gegevens terug in de kaartlaag ‘kernregistratie’. Je kunt dan, afhankelijk van de functionaliteit van je geo-viewer, zoeken en selecties maken. Deze gegevens worden ook getoond in de openbare uitgebreide geo-viewer op deze website. Deze viewer kan iedereen bekijken.

Inrichtingen zoeken doe je als volgt:

 • Gebruik het vergrootglas om eenvoudiger te zoeken.
 • Zoek op delen van de naam van het bedrijf, straat of bijv. branche en activiteit.
 • Wil je meer informatie over de resultaten van je zoekopdracht?
  Klik door en vind op de locatie van het bedrijf een stip. Door te klikken opeen stip, ontvouwt een groot deel van de objectgegevens die de omgevingsdiensten beschikbaar hebben van dit bedrijf.

Gegevens in de kaart: objectgegevens per locatie inzichtelijk 

Filteren in I-GO
Eenvoudig filteren gaat als volgt:

 • Klik op de filterknop.
 • Selecteer de kaartlaag waarin je wilt filteren.
 • Stel een of meerdere filters in, bijv. door de vergunningplichtige bedrijven (Type C) te zoeken die binnen een specifieke omgevingsdienst bekend zijn in een specifieke branche.
 • De resultaten worden getoond in de kaart.
 • Met de tabelknop kan eenvoudig een overzicht met de resultaten geëxporteerd worden.