Nieuwe kaartlagen in de openbare geo-viewer

Nieuwe kaartlagen in de openbare geo-viewer

De openbare geo-viewer op deze is aangevuld met een aantal kaartlagen. Daardoor is de viewer nog beter te gebruiken voor onze medewerkers, opdrachtgevers, burgers en bedrijven om inzicht te krijgen in hun gebied. Gegevens uit de volgende I-GO kaartlagen waren al te raadplegen:

  • Klachten en meldingen uit S@men.
  • Milieu inrichtingen van de Gelderse en Overijsselse diensten.
  • Veehouderijen die wel in de Web-BVB staan, maar niet in de systemen van de omgevingsdiensten (en dus in de kaartlaag met milieu inrichtingen).
  • Complexe inrichtingen in Gelderland, met per inrichting een aantal basisgegevens en gegevens over wie welke mandaten heeft voor vergunningverlening, handhaving en bezwaar en beroep.

De volgende externe kaartlagen zijn ook via de publieke viewer te raadplegen:

  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met de panden, verblijfsobjecten, stand- en ligplaatsen.
  • BRK met onder meer bebouwing, kadastrale- en perceelgrenzen.
  • Kwetsbare gebieden, waaronder Nationale Landschappen, grondwaterbeschermingsgebieden, Gelders natuurnetwerk, aardkundige waarden en Natura2000.
  • Een risicokaart met onder meer kwetsbare objecten, veiligheidsafstanden en risico’s van ongevallen gevaarlijkse stoffen.
  • Luchtfoto’s van 2016, 2017 en 2018.
Gegevens uit diverse kaartlagen (printscreen van de publieke viewer op www.igoview.nl )