Lijst complexe bedrijven

Lijst complexe bedrijven

De diensten hebben afspraken gemaakt over de uitvoering van de VTH-taken bij de 410 complexe bedrijven in Gelderland. Zo verzorgt de ODRN de vergunningverlening milieu van de complexe bedrijven en alle VTH-taken bij de BRZO inrichtingen. Bij een groot deel van de complexe bedrijven verzorgt de ODRA het milieutoezicht. De complexe bedrijven in Gelderland zijn al langer opgenomen in de I-GO kaartlagen (voor de eigen geo-viewers), in de openbare geo-viewer (zie menu balk) en in de ‘lijst complexe inrichtingen’ op (onder ‘documenten’). Deze gegevens zijn afkomstig uit de VTH-systemen van de omgevingsdiensten. Per 1 mei 2019 wordt de ‘lijst complex’ op Geldernet (onder ‘IZIS’) ook vervangen door de lijst complexe inrichtingen. Vanaf dat moment wordt het overzicht met complexe inrichtingen ook daar continu actueel gehouden op basis van wat de omgevingsdiensten aanleveren.

In de kaartlagen, geo-viewer én ‘lijst complexe inrichtingen’ zijn de basisgegevens van de complexe bedrijven opgenomen en is benoemd welke dienst welk (uitvoerings)mandaat heeft.