Interne geo-viewer met documentenvoorziening binnenkort beschikbaar

Interne geo-viewer met documentenvoorziening binnenkort beschikbaar

Deze week is de interne geo-viewer met documentenvoorziening door een aantal gebruikers getest. We proberen deze per 1 maart voor iedereen beschikbaar te hebben. Met deze voorziening kunnen medewerkers van de Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten:

 1.    Gegevens raadplegen
  Zien welke gegevens de omgevingsdiensten hebben van 52.000 milieu-inrichtingen in Gelderland en 56.000 milieu-inrichtingen in Overijssel (uit de VTH-systemen van de omgevingsdiensten). Maar ook welke gegevens in de BAG, BRK en het Handelsregister over het object staan. Ook zijn andere gegevens van de inrichtingen te raadplegen. Bijvoorbeeld de klachten en meldingen in S@men, maar ook het aantal overtredingen van andere toezichthouders, zoals ISZW, Nationale Politie (milieu en water), NVWA (Consument en Dier), ILT (EVOA, Wegverkeer Scheepvaart en Diverse) en RWS LMA, deze data komt uit inspectieview(IVM).
 •    Zaken bekijken
  Per inrichting zien welke zaken (zoals controle, vergunningen, meldingen, klachten) van de omgevingsdiensten er lopen of gelopen hebben. Van iedere zaak zijn onder meer de status, start- en einddatum en het zaaktype te zien. Daarbij worden zowel de zaken getoond van de omgevingsdienst (waar de inrichting in ligt), als de zaken van andere omgevingsdiensten. Bijvoorbeeld als de ODRA het toezicht daar uitvoert en de ODRN de vergunningverlening.

 •    Documenten zien
  Per zaak van de omgevingsdiensten zien welke documenten de diensten hiervan beschikbaar hebben. Het gaat om de metadata (gegevens) van bijvoorbeeld de controleverslagen, aanvragen en bezwaarschriften.

 •    Documenten openen
  De 38.000 meest recente documenten van de ODNV kunnen via de documentenvoorziening ook daadwerkelijk geopend worden. Dit kan vanaf ieder device en iedere werkplek, ook in het veld.

Na de ODNV sluiten ook de ODA en ODRN aan. Zo ben je, als het gaat om het zoeken en toesturen van documenten (van ODNV, ODA en ODRN) niet meer afhankelijk van je collega’s bij deze diensten. Je kunt straks via de kaart of met een zoekscherm de documenten opzoeken die je graag wilt zien. Daarmee wordt het proces een stuk sneller en efficiënter. Op termijn wordt nog bekeken of deze voorziening ook voor bijvoorbeeld opdrachtgevers zichtbaar kan worden.

Gegevens uit documentvoorziening.