Overzicht complexe bedrijven en mandaten

Overzicht complexe bedrijven en mandaten

Over de 410 complexe bedrijven in Gelderland hebben de diensten afspraken gemaakt over de uitvoering. Zo verzorgt de ODRN altijd de vergunningverlening milieu van de complexe bedrijven en alle VTH-taken bij de BRZO inrichtingen. En bij een groot deel van de complexe bedrijven verzorgt de ODRA het milieutoezicht. De complexe bedrijven in Gelderland zijn vanaf nu opgenomen in de I-GO kaartlagen (voor de eigen geo-viewers), in de openbare geo-viewer ( en in de ‘Lijst complexe inrichtingen’ op deze website onder ‘Documenten’ (zichtbaar na login).

Overzicht van de complexe bedrijven in Gelderland

Zowel in de kaartlagen, geo-viewer als ‘Lijst complexe inrichtingen’ zijn de basisgegevens van de complexe bedrijven opgenomen en is benoemd welke dienst welk (uitvoerings)mandaat heeft. De ‘Lijst complexe inrichtingen’ vervangt de lijst complex die was opgenomen op Geldernet. Het overzicht met complexe inrichtingen wordt continue actueel gehouden op basis van de aanleveringen van de omgevingsdiensten.