Rapportage gegevenskwaliteit

Rapportage gegevenskwaliteit

De door de omgevingsdiensten aangeleverde gegevens worden continu door I-GO op kwaliteit getoetst. Daarbij wordt niet alleen gekeken of de verplichte gegevens gevuld zijn, maar ook of de gegevens een waarde hebben die logisch is. I-GO voert daarvoor verschillende toetsen uit. Bijvoorbeeld op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en het Handelsregister, een vergelijking met de RRGS (risicokaart) en de Web-BVB (veehouderijgegevens). Zo kunnen we aan de omgevingsdiensten laten weten welke bedrijven een adres hebben dat niet bestaat. Of welke bedrijven stallen in de Web-BVB hebben, maar niet als inrichting zijn opgevoerd in de eigen registratie. Heb je vragen hierover? Laat het dan even weten aan beheer@igoview.nl.