BAL Activeiten

Onder de Omgevingswet wordt de activiteit die op een locatie wordt verricht nog bepalender. Niet alleen voor welke regels er gelden, maar ook om te bepalen of er een vergunnings- of een meldingsplicht geldt. Hiervoor moet voor elke inrichting bepaald worden of de uitgevoerde activiteit onder de Omgevingswet wordt gezien als milieubelastende activiteit. Daarvoor is er door ons (I-GO) getracht om te bepalen welke RIE-categorie, BOR–artikel, SBI code en Activiteitenbesluit activiteit betrekking kan hebben op de milieubelastende activiteiten die straks in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) staan.

Het resultaat hiervan is hieronder te downloaden. Het doel is om in minimaal 90% van de gevallen een juist advies te geven over de milieubelastende activiteit die op de inrichting van toepassing is. Soms worden er meerdere suggesties gegeven, omdat de ‘oude’ activiteit onder het Bal is opgeknipt in meer dan één milieubelastende activiteit. De Omgevingsdienst zal dan zelf moeten kiezen welke milieubelastende activiteit het meest van toepassing is.

Dit resultaat is een tweede concept en we ontvangen dan ook graag feedback op het concept en op de inhoud. Mochten er verbetering en aanscherpingen mogelijk zijn horen we dat graag via beheer@igoview.nl

Het resultaat is hier te downloaden: Transformatietabellen BAL, BKL, Bruidschat en vergunningsplicht