BAL Activeiten

Onder de Omgevingswet wordt de activiteit die op een locatie wordt verricht nog bepalender. Niet alleen voor welke regels er gelden, maar ook om te bepalen of er een vergunnings- of een meldingsplicht geldt. Hiervoor moet bepaald worden voor elke inrichting welke activiteiten er straks onder de Omgevingswet gelden. Daarvoor is er door ons (I-GO) getracht om voor de BAL-paragrafen te bepalen welke RIE-categorie, BORartikel, SBI code en Activiteitenbesluit activiteit hier op betrekking zouden kunnen hebben.   

Het resultaat hiervan is hieronder te downloaden. Het doel is dat als een inrichting onder een RIE-categorie, BORartikel of SBI-code valt of het Activiteitenbesluit activiteit uitvoert de kans 90% is dat de betreffende BAL activiteit wordt uitgevoerd. De Rie-categorie├źn, BOR-artikelen en BOR-codes zijn alleen gekoppeld aan H3 activiteiten uit het BAL. Activiteitenbesluit activiteiten zijn ook gekoppeld aan H4 activiteiten. Er is (nog) geen vertaling gemaakt naar Bruidsschat activiteiten. 

Dit resultaat is een eerste concept en we ontvangen dan ook graag feedback op het concept en op de inhoud. Mochten er verbetering en aanscherpingen mogelijk zijn horen we dat graag via beheer@igoview.nl.