Categorie Archief Informatie

Nieuwe kaartlaag: gasdrukregelstations

Van Liander hebben we een overzicht ontvangen met alle gasdrukregelstations in Gelderland. Dit overzicht is door I-GO omgezet in een kaartlaag. Om de kaartlaag in de I-GO Viewer te kunnen zien moet je deze eerst aanvinken (kaartlaag ‘gasstations’). De kaartlaag is ook te raadplegen in de eigen geo-viewers van de omgevingsdiensten. Is deze nog niet zichtbaar? Vraag dan aan je geo-beheerder om deze actief te maken.

Kleuren in de kaartlaag
In de kaartlaag staan drie kleuren markers:

 • Groene markers: gasdrukregelstations die in het VTH-systeem van de omgevingsdienst bekend zijn als object met in de omschrijving het woord ‘gas’.
 • Oranje markers: gasdrukregelstations waarvan wel de locatie bekend is in het VTH-systeem, maar niet met het woord ‘gas’ in de omschrijving. We kennen de locatie bijvoorbeeld als Fletcher hotel.
 • Rode markers: gasdrukregelstations waarvan de locatie/adresgegevens niet in het VTH-systeem zijn opgenomen. 

Wil je de informatie van Liander zien? Klik dan op de marker. De informatie wordt dan zichtbaar in het paneel, aangevuld met algemene gegevens van de basisregistraties én eventueel gegevens van het VTH-object. 

Nieuwe kaartlaag: energiebesparende maatregelen per bedrijf

Aan de I-GO Viewer is een nieuwe kaartlaag toegevoegd: ‘energiegegevens (IPWM)’. In deze kaartlaag vind je de gegevens van de bedrijven die zich bij het eLoket van RVO hebben gemeld in het kader van de Informatieplicht Wet milieubeheer. Per 1 juli jl. moeten namelijk alle meldingsplichtige bedrijven, met een gemiddeld tot hoog energieverbruik, aangeven welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen en welke ze nog moeten nemen. De omgevingsdiensten houden het toezicht hierop. 

Zichtbaarheid in I-GO 

In Gelderland zijn naar verwachting 20.700 bedrijven die zich moeten melden. Dit aantal heeft Liander in het verleden doorgegeven. Doordat Liander niet vrijgeeft om welke bedrijven het gaat, stellen de energiespecialisten uit het stelsel zelf een overzicht samen. Op basis van diverse variabelen uit onder meer de eigen registraties, BAG en het handelsregister zijn door I-GO inmiddels selecties gemaakt. Ondertussen hebben we een overzicht van 5.790 bedrijven die zich waarschijnlijk zouden moeten melden. Deze bedrijven zijn als volgt zichtbaar in de I-GO viewer:

 • Een zwarte punt: dit zijn de bedrijven die al bekend zijn in de VTH-systemen van de omgevingsdiensten.
 • Een grijze punt: dit zijn de bedrijven die nog niet in de eigen VTH-systemen zijn opgenomen.

Als je op de stip klikt, kun je zien waarom we vermoeden dat dit bedrijf zich moet gaan melden. Op dit moment hebben zo’n 3.818 Gelderse bedrijven zich gemeld bij het eLoket van RVO. Deze bedrijven zijn, op verzoek van de energiemedewerkers, met gekleurde stippen of met een driehoek in de kaart weergegeven. De kleur van de stippen geeft aan in welk regiem het bedrijf valt (in principe voldaan, nadere beoordeling, handhaving). De grootte van de stip geeft het energieverbruik weer (zeer grootverbruiker, grootverbruiker of middelverbruiker). De driehoeken zijn inrichtingen die nog niet in de VTH-systemen zijn opgenomen. Bij het klikken op de stip worden de gegevens uit de melding getoond.

De gegevens die de kaartlaag ‘energiegegevens (IPWM)’ per bedrijf toont, kunnen goed gebruikt worden voor het integraal toezicht en het specifieke energietoezicht. Toezichthouders kunnen zo per bedrijf zien of er gemeld is, wat het energieverbruik is en welke maatregelen ze nog moeten nemen.

Afbeelding: weergave van de kaartlaag ‘energiegegevens (IPWM)’.

Nog even in het kort….. wat kun je nou met de I-GO Viewer?

Gegevens raadplegen
Zien welke gegevens de omgevingsdiensten hebben van 52.000 milieu-inrichtingen in Gelderland en 56.000 milieu-inrichtingen in Overijssel. Deze gegevens komen uit de VTH-systemen van de omgevingsdiensten. Maar ook welke gegevens in de BAG, BRK en het Handelsregister over het object staan. Ook zijn andere gegevens van de inrichtingen te raadplegen. Bijvoorbeeld de klachten en meldingen in S@men en het aantal overtredingen van andere toezichthouders, zoals ISZW, Nationale Politie (milieu en water), NVWA (Consument en Dier), ILT (EVOA, Wegverkeer Scheepvaart en Diverse) en RWS LMA. Laatstgenoemde gegevens komen uit inspectieview (IV).

Zaakstatussen bekijken
Per inrichting zien welke zaken (zoals controle, vergunningen, meldingen, klachten) van de omgevingsdiensten er lopen of gelopen hebben. Van iedere zaak zijn onder meer de status, start- en einddatum en het zaaktype te zien. Daarbij worden zowel de zaken getoond van de omgevingsdienst (waar de inrichting in ligt), als de zaken van andere omgevingsdiensten. Bijvoorbeeld als de ODRA het toezicht daar uitvoert en de ODRN de vergunningverlening.

Documentgegevens inzien
Per zaak van de omgevingsdiensten zien welke documenten de diensten hiervan beschikbaar hebben. Het gaat om de metadata (gegevens) van bijvoorbeeld de controleverslagen, aanvragen en bezwaarschriften.

Documenten openen
De 70.000 meest recente documenten van de ODNV kunnen via de documentenvoorziening ook daadwerkelijk geopend worden. Dit kan vanaf ieder device en iedere werkplek, ook in het veld. Binnenkort zijn ook de documenten van de ODA te raadplegen en daarna van de ODRN. Zo ben je, als het gaat om het zoeken en toesturen van documenten (van ODNV, ODA en ODRN) niet meer afhankelijk van je collega’s bij deze diensten. Je kunt via de kaart of met een zoekscherm de documenten opzoeken die je graag wilt zien. Daarmee wordt het proces een stuk sneller en efficiënter.

Nog geen inlog? Klik hier om direct inloggegevens aan te vragen. Die krijg je binnen één werkdag. Zo kun je snel de voordelen van de I-GO Viewer ervaren.

100e gebruiker voor I-GO Viewer

In augustus overhandigden we weer een taart! Deze keer voor de collega die als 100e een inlog op www.igoview.nl aanvroeg. Rene Smeenk van de OddV kreeg van programmamanager John Rayer een lekkere appeltaart. Rene Smeenk is handhaver milieu en gebruikt frequent de I-GO Viewer bij de voorbereiding van controles. Rene: “De gegevens van inrichtingen en zaken in de I-GO Viewer staan overzichtelijk bij elkaar. Dit helpt bij het voorbereiden van een controle.” Ondertussen hebben 138 medewerkers van de omgevingsdiensten een inlog. 

Waar werkt het I-GO team nu aan (mei-2019)

Het I-GO ontwikkelteam is op dit moment met meerdere ontwikkelingen bezig. De grootste ontwikkelingen zijn:

 1. Het beschikbaar stellen van documenten van de ODA (en binnenkort ODRN) in de I-GO Viewer. Daarmee kunnen collega’s uit het stelsel ook direct documenten van ODA raadplegen vanachter hun werkplek of in het veld.
 2. De gegevens uit het eLoket voor energiebesparing toegankelijk maken voor de collega’s.
 3. De bouw van I-GO Veehouderijen als vervanger van de Web-BVB. Daarmee kunnen collega’s, maar ook burgers en bedrijven zien welke veehouderijen, stallen en dieren in Gelderland vergund zijn.
 4. Bundeling van informatie over specifieke branches voor de Brancheplannen. Met informatie gestuurd toezicht worden interne en externe gegevens gebundeld, zodat in de zes nieuwe brancheplannen goede analyses van de branches gemaakt kunnen worden.

Inspectieview vernieuwd

In de nieuwe omgeving van Inspectieview zijn de resultaten van controles van andere toezichthouders eenvoudiger te vinden. Controleresultaten van ISZW, Nationale Politie (milieu en water), NVWA (Consument en Dier), ILT (EVOA, Wegverkeer Scheepvaart en Diverse) en RWS LMA kunnen daar gezocht worden. In de geo-viewer van je eigen dienst én op deze website zijn per locatie de signalen te zien. In de eigen geo-viewer zie je die in de kaartlaag ‘Zaken en overtredingen’. Dit geldt ook voor de I-GO viewer: klik rechtsboven op ‘legenda’ en selecteer de kaartlaag ‘Zaken en overtredingen’. Door in de legenda op het symbool te klikken achter het vinkje zie je welke kleuren welke aantallen overtredingen symboliseren. Zo hebben alle bedrijven met een rode marker meer dan 3 overtredingen in 2017, 2018 en 2019 begaan bij andere toezichthouders. Wil je weten welke overtredingen en door wie geconstateerd? Dan heb je een inlog nodig voor Inspectieview.

Heb je nog geen inlog voor Inspectieview? Vraag deze dan even aan bij je Inspectieview coördinator. Een overzicht van de Inspectieview coördinatoren vind je hier.

Taart voor 50e gebruiker

Op 7 mei konden we een taart overhandigen aan de collega die als 50e een inlog op deze site aanvroeg. Gijs van Veen van de ODRN kreeg van programmamanager John Rayer een lekker appeltaartje. Gijs is adviseur handhaving milieu en had al enkele keren gebruik gemaakt van de I-GO Viewer. “De I-GO Viewer bevalt goed en gebruik ik met name voor het opzoeken van gegevens en documenten van inrichtingen buiten het gebied van de ODRN,” aldus Van Veen. Ondertussen hebben 80 medewerkers van de omgevingsdiensten een inlog. Het I-GO team maakt de komende maand een belrondje langs 25 gebruikers om de ervaringen en verbeterpunten op te halen.

I-GO Viewer met documentenvoorziening in gebruik

Je hebt ze vast gezien: de aankondigingen dat de I-GO Viewer met documentenvoorziening in de lucht is. Met berichten op deze site maar ook posters en berichten op het intranet bij de omgevingsdiensten is de lancering van de viewer aangekondigd. Bij enkele omgevingsdiensten hebben we instructies aan groepen collega’s gegeven. Deze instructie gaat over de mogelijkheden van de I-GO Viewer en de wijze waarop je de viewer kan toepassen. Medewerkers van de omgevingsdiensten hebben met de viewer inzicht in:
– de gegevens van objecten;
– zaken en documenten van de andere omgevingsdiensten;
– diverse bronnen van anderen (o.a. S@men, Inspectieview, BAG, Handelsregister, BRK);
– de documenten van ODNV.

Nog geen inlog? Vraag hier een account aan. Het account krijg je binnen één werkdag. Zo kun je snel de voordelen van de I-GO Viewer ervaren.

Nog even in het kort….. wat kan je nou met de I-GO Viewer:  

1.Gegevens raadplegen

Zien welke gegevens de omgevingsdiensten hebben van 52.000 milieu-inrichtingen in Gelderland en 56.000 milieu-inrichtingen in Overijssel. Deze gegevens komen uit de VTH-systemen van de omgevingsdiensten. Maar ook welke gegevens in de BAG, BRK en het Handelsregister over het object staan. Ook zijn andere gegevens van de inrichtingen te raadplegen. Bijvoorbeeld de klachten en meldingen in S@men en het aantal overtredingen van andere toezichthouders, zoals ISZW, Nationale Politie (milieu en water), NVWA (Consument en Dier), ILT (EVOA, Wegverkeer Scheepvaart en Diverse) en RWS LMA. Laatstgenoemde gegevens komen uit inspectieview (IV).

2. Zaakstatussen bekijken

Per inrichting zien welke zaken (zoals controle, vergunningen, meldingen, klachten) van de omgevingsdiensten er lopen of gelopen hebben. Van iedere zaak zijn onder meer de status, start- en einddatum en het zaaktype te zien. Daarbij worden zowel de zaken getoond van de omgevingsdienst (waar de inrichting in ligt), als de zaken van andere omgevingsdiensten. Bijvoorbeeld als de ODRA het toezicht daar uitvoert en de ODRN de vergunningverlening

3. Documentgegevens inzien

Per zaak van de omgevingsdiensten zien welke documenten de diensten hiervan beschikbaar hebben. Het gaat om de metadata (gegevens) van bijvoorbeeld de controleverslagen, aanvragen en bezwaarschriften.

4. Documenten openen

De 38.000 meest recente documenten van de ODNV kunnen via de documentenvoorziening ook daadwerkelijk geopend worden. Dit kan vanaf ieder device en iedere werkplek, ook in het veld. Binnenkort zijn ook de documenten van de ODA te raadplegen en daarna van de ODRN. Zo ben je, als het gaat om het zoeken en toesturen van documenten (van ODNV, ODA en ODRN) niet meer afhankelijk van je collega’s bij deze diensten. Je kunt via de kaart of met een zoekscherm de documenten opzoeken die je graag wilt zien. Daarmee wordt het proces een stuk sneller en efficiënter.

I-GO Viewer met documentenvoorziening gereed!

Het is zover: de I-GO Viewer met documentvoorziening is in de lucht! Medewerkers van de omgevingsdiensten kunnen hierdoor snel inzicht krijgen in de gegevens van objecten, zaken en documenten van de andere omgevingsdiensten. Je kunt als medewerker zelfs de documenten van ODNV raadplegen. Benieuwd? Kijk op deze pagina voor meer informatie. Daar kun je ook direct inloggegevens aanvragen. Die krijg je dan binnen één werkdag toegestuurd. Zo kun je snel de voordelen van de I-GO Viewer ervaren.

Met de I-GO Viewer kun je:    

 • Gegevens raadplegen
  Zien welke gegevens de omgevingsdiensten hebben van 52.000 milieu-inrichtingen in Gelderland en 56.000 milieu-inrichtingen in Overijssel. Deze gegevens komen uit de VTH-systemen van de omgevingsdiensten. Ook kun je zien welke gegevens over het object in de BAG, BRK en het Handelsregister staan. Verder zijn andere gegevens van de inrichtingen te raadplegen. Bijvoorbeeld de klachten en meldingen in S@men en het aantal overtredingen van andere toezichthouders, zoals ISZW, Nationale Politie (milieu en water), NVWA (Consument en Dier), ILT (EVOA, Wegverkeer Scheepvaart en Diverse) en RWS LMA. Laatstgenoemde gegevens komen uit inspectieview (IV).
 • Zaakstatussen bekijken
  Per inrichting zien welke zaken (zoals controle, vergunningen, meldingen, klachten) van de omgevingsdiensten er lopen of gelopen hebben. Van iedere zaak zijn onder meer de status, start- en einddatum en het zaaktype te zien. Daarbij worden zowel de zaken getoond van de omgevingsdienst (waar de inrichting in ligt), als de zaken van andere omgevingsdiensten. Bijvoorbeeld als de ODRA het toezicht daar uitvoert en de ODRN de vergunningverlening.
 • Documentgegevens inzien
  Per zaak van de omgevingsdiensten zien welke documenten de diensten hiervan beschikbaar hebben. Het gaat om de metadata (gegevens) van bijvoorbeeld de controleverslagen, aanvragen en bezwaarschriften.
 • Documenten openen
  De 38.000 meest recente documenten van de ODNV kunnen via de documentenvoorziening ook daadwerkelijk geopend worden. Dit kan vanaf ieder device en iedere werkplek, ook in het veld. Na de ODNV sluiten ook de ODA en ODRN aan. Zo ben je, als het gaat om het zoeken en toesturen van documenten (van ODNV, ODA en ODRN), niet meer afhankelijk van je collega’s bij deze diensten. Je kunt straks via de kaart of met een zoekscherm de documenten opzoeken die je graag wilt zien. Daarmee wordt het proces een stuk sneller en efficiënter.

Rapportages gegevenskwaliteit

De kwaliteit van gegevens van de Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten wordt continu getoetst en verbeterd. Ontbrekende, onjuiste en onwaarschijnlijke gegevens worden door I-GO aan de diensten gerapporteerd. Via de knop ‘rapportages’ na het inloggen op deze website zijn diverse kwaliteitsrapportages te vinden. Hier is onder meer per omgevingsdienst te vinden hoeveel bedrijven wel in de IPPC database (eMjv), RRGS en Web-BVB voorkomen, maar niet in de VTH-systemen (en vice versa), hoeveel gegevens afwijken van de schrijfwijzen in de BAG en het Handelsregister én wat het gemiddelde kwaliteitspercentage van de gegevens is. De onderliggende gegevens van een deel van de kwaliteitstoetsen is te raadplegen door met de rechtermuisknop te klikken op een grafiek en vervolgens op ‘Records weergeven’.