I-GO Viewer met documentenvoorziening in gebruik

I-GO Viewer met documentenvoorziening in gebruik

Je hebt ze vast gezien: de aankondigingen dat de I-GO Viewer met documentenvoorziening in de lucht is. Met berichten op deze site maar ook posters en berichten op het intranet bij de omgevingsdiensten is de lancering van de viewer aangekondigd. Bij enkele omgevingsdiensten hebben we instructies aan groepen collega’s gegeven. Deze instructie gaat over de mogelijkheden van de I-GO Viewer en de wijze waarop je de viewer kan toepassen. Medewerkers van de omgevingsdiensten hebben met de viewer inzicht in:
– de gegevens van objecten;
– zaken en documenten van de andere omgevingsdiensten;
– diverse bronnen van anderen (o.a. S@men, Inspectieview, BAG, Handelsregister, BRK);
– de documenten van ODNV.

Nog geen inlog? Vraag hier een account aan. Het account krijg je binnen één werkdag. Zo kun je snel de voordelen van de I-GO Viewer ervaren.

Nog even in het kort….. wat kan je nou met de I-GO Viewer:  

1.Gegevens raadplegen

Zien welke gegevens de omgevingsdiensten hebben van 52.000 milieu-inrichtingen in Gelderland en 56.000 milieu-inrichtingen in Overijssel. Deze gegevens komen uit de VTH-systemen van de omgevingsdiensten. Maar ook welke gegevens in de BAG, BRK en het Handelsregister over het object staan. Ook zijn andere gegevens van de inrichtingen te raadplegen. Bijvoorbeeld de klachten en meldingen in S@men en het aantal overtredingen van andere toezichthouders, zoals ISZW, Nationale Politie (milieu en water), NVWA (Consument en Dier), ILT (EVOA, Wegverkeer Scheepvaart en Diverse) en RWS LMA. Laatstgenoemde gegevens komen uit inspectieview (IV).

2. Zaakstatussen bekijken

Per inrichting zien welke zaken (zoals controle, vergunningen, meldingen, klachten) van de omgevingsdiensten er lopen of gelopen hebben. Van iedere zaak zijn onder meer de status, start- en einddatum en het zaaktype te zien. Daarbij worden zowel de zaken getoond van de omgevingsdienst (waar de inrichting in ligt), als de zaken van andere omgevingsdiensten. Bijvoorbeeld als de ODRA het toezicht daar uitvoert en de ODRN de vergunningverlening

3. Documentgegevens inzien

Per zaak van de omgevingsdiensten zien welke documenten de diensten hiervan beschikbaar hebben. Het gaat om de metadata (gegevens) van bijvoorbeeld de controleverslagen, aanvragen en bezwaarschriften.

4. Documenten openen

De 38.000 meest recente documenten van de ODNV kunnen via de documentenvoorziening ook daadwerkelijk geopend worden. Dit kan vanaf ieder device en iedere werkplek, ook in het veld. Binnenkort zijn ook de documenten van de ODA te raadplegen en daarna van de ODRN. Zo ben je, als het gaat om het zoeken en toesturen van documenten (van ODNV, ODA en ODRN) niet meer afhankelijk van je collega’s bij deze diensten. Je kunt via de kaart of met een zoekscherm de documenten opzoeken die je graag wilt zien. Daarmee wordt het proces een stuk sneller en efficiënter.