I-GO Viewer met documentenvoorziening gereed!

I-GO Viewer met documentenvoorziening gereed!

Het is zover: de I-GO Viewer met documentvoorziening is in de lucht! Medewerkers van de omgevingsdiensten kunnen hierdoor snel inzicht krijgen in de gegevens van objecten, zaken en documenten van de andere omgevingsdiensten. Je kunt als medewerker zelfs de documenten van ODNV raadplegen. Benieuwd? Kijk op deze pagina voor meer informatie. Daar kun je ook direct inloggegevens aanvragen. Die krijg je dan binnen één werkdag toegestuurd. Zo kun je snel de voordelen van de I-GO Viewer ervaren.

Met de I-GO Viewer kun je:    

 • Gegevens raadplegen
  Zien welke gegevens de omgevingsdiensten hebben van 52.000 milieu-inrichtingen in Gelderland en 56.000 milieu-inrichtingen in Overijssel. Deze gegevens komen uit de VTH-systemen van de omgevingsdiensten. Ook kun je zien welke gegevens over het object in de BAG, BRK en het Handelsregister staan. Verder zijn andere gegevens van de inrichtingen te raadplegen. Bijvoorbeeld de klachten en meldingen in S@men en het aantal overtredingen van andere toezichthouders, zoals ISZW, Nationale Politie (milieu en water), NVWA (Consument en Dier), ILT (EVOA, Wegverkeer Scheepvaart en Diverse) en RWS LMA. Laatstgenoemde gegevens komen uit inspectieview (IV).
 • Zaakstatussen bekijken
  Per inrichting zien welke zaken (zoals controle, vergunningen, meldingen, klachten) van de omgevingsdiensten er lopen of gelopen hebben. Van iedere zaak zijn onder meer de status, start- en einddatum en het zaaktype te zien. Daarbij worden zowel de zaken getoond van de omgevingsdienst (waar de inrichting in ligt), als de zaken van andere omgevingsdiensten. Bijvoorbeeld als de ODRA het toezicht daar uitvoert en de ODRN de vergunningverlening.
 • Documentgegevens inzien
  Per zaak van de omgevingsdiensten zien welke documenten de diensten hiervan beschikbaar hebben. Het gaat om de metadata (gegevens) van bijvoorbeeld de controleverslagen, aanvragen en bezwaarschriften.
 • Documenten openen
  De 38.000 meest recente documenten van de ODNV kunnen via de documentenvoorziening ook daadwerkelijk geopend worden. Dit kan vanaf ieder device en iedere werkplek, ook in het veld. Na de ODNV sluiten ook de ODA en ODRN aan. Zo ben je, als het gaat om het zoeken en toesturen van documenten (van ODNV, ODA en ODRN), niet meer afhankelijk van je collega’s bij deze diensten. Je kunt straks via de kaart of met een zoekscherm de documenten opzoeken die je graag wilt zien. Daarmee wordt het proces een stuk sneller en efficiënter.