Veehouderijgegevens digitaal ontsloten

Veehouderijgegevens digitaal ontsloten

Wie informatie over de vergunde dieren wil weten, kan sinds kort kijken op de website van de Kernregistratie Dierverblijven (KRD). In de KRD wordt informatie over de stallen, de soorten en aantallen dieren én maximale emissies van ammoniak, geur en fijnstof in een bepaald gebied getoond. Gegevens van veehouderijen in de provincies Brabant, Limburg en Gelderland zijn daarmee voor eenieder toegankelijk.

Gegevens over de (in het kader van de Wabo) vergunde dieren waren tot heden voor Brabant en Limburg te raadplegen via het Bestand Veehouderij Bedrijven (Web-BVB). De techniek achter deze website was dusdanig verouderd, dat vernieuwing nodig was. De omgevingsdiensten in Gelderland maakten al eerder gebruik van I-GO Veehouderijen, de voorloper van de KRD. De gegevens uit Web-BVB en I-GO Veehouderijen zijn overgenomen in de nieuwe registratie. Daarmee wordt het maken van overzichten van veehouderijen in een bepaald gebied een stuk eenvoudiger.

De gegevens worden actueel gehouden door de gemeenten en provincies als bevoegd gezag van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In hun opdracht vindt registratie veelal plaats door de omgevingsdiensten. De gegevens van de vergunde veehouderijen worden onder meer gebruikt voor beleidsontwikkeling bij provincies en gemeenten. Met hulp van gegevens uit de KRD kan bepaald worden waar ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn én welke gevolgen ingetrokken, nieuwe of gewijzigde veehouderijvergunningen voor de omgeving hebben. Tevens worden de gegevens gebruikt voor bijvoorbeeld monitoring en kaartmateriaal van de (vergunde) ammoniak-, fijnstof- en geuremissies. Het is daarmee voor burgers, adviseurs en andere geïnteresseerden een belangrijke informatiebron.

De KRD biedt voor de toekomst veel mogelijkheden voor doorontwikkeling. Zo kunnen eenvoudig ook andere provincies hun veehouderijgegevens beschikbaar stellen, kunnen de databases per provincie worden samengevoegd, kunnen de vergunningen in het kader van de Natuurwetgeving op termijn gekoppeld worden én kunnen door het combineren met andere gegevensbronnen nieuwe analyses worden gemaakt.

De Kernregistratie Dierverblijven is te vinden op https://krd.igoview.nl/. Daar is ook een handleiding voor het raadplegen te vinden, evenals een link naar de kaart. Gebruikers die de gegevens in hun eigen geo-viewer beschikbaar willen krijgen, kunnen de (WFS/WMS) kaartlaag koppelen.

Bij vragen of meer informatie over de KRD kan contact opgenomen worden met beheer@igoview.nl.