Omgevingsdienst Twente aangesloten op I-GO

Omgevingsdienst Twente aangesloten op I-GO

Sinds eind 2019 is de Omgevingsdienst Twente (ODT) formeel aangesloten op I-GO. Zij nemen, net als de Gelderse omgevingsdiensten, alle functionaliteit over die door I-GO wordt geboden. De afgelopen maanden is vooral ingezet op de aanlevering van gegevens van ODT aan I-GO. De aanlevering is nu op een dusdanig niveau, dat een volgende stap is gezet: de medewerkers maken gebruik van de I-GO Viewer. Jurjen Roels, Informatiemanager bij ODT, vertelt hoe I-GO uitgerold is binnen hun omgevingsdienst. 

I-GO binnen ODT
Gebruikers vinden in de I-GO Viewer op een eenvoudige manier de gegevens uit hun eigen VTH-systeem en overige gegevens. Deze gegevens worden weergegeven in een landkaart, met een stip worden de objecten in het gebied getoond. Door te klikken op deze stip komen de lopende en afgesloten zaken in beeld. De gegevens van de daarbij behorende documenten worden vervolgens getoond. Naast deze gegevens uit het eigen systeem zijn er gegevens te vinden over onder meer:

  • meldingen energiebesparing (ingediende meldingen bij RVO);
  • informatie over asbestdaken;
  • indicaties van overtredingen door andere inspectie-organisaties (zoals Voedsel- en Warenautoriteit en andere landelijke inspecties).

Vrijwel alle ODT-medewerkers hebben de afgelopen maand een online instructie voor de I-GO Viewer ontvangen. Medewerkers kunnen op deze manier direct gebruik maken van de viewer vanuit hun ODT-account, zonder specifiek te hoeven inloggen. In het interview hieronder lees je meer over de start van I-GO binnen de ODT.

“Er is genoeg potentie voor I-GO bij ODT”

Jurjen Roels is als Informatiemanager werkzaam bij Omgevingsdienst Twente (ODT). ODT is inmiddels anderhalf jaar operationeel. Jurjen is bijna vier jaar betrokken bij de ODT. Eerst bij de vorming van de ODT en nu als Informatiemanager. Hoe hebben ze I-GO uitgerold binnen de ODT? En wat vindt ODT van de functionaliteiten van I-GO?Jurjen Roels is als Informatiemanager werkzaam bij Omgevingsdienst Twente (ODT). ODT is inmiddels anderhalf jaar operationeel. Jurjen is bijna vier jaar betrokken bij de ODT. Eerst bij de vorming van de ODT en nu als Informatiemanager. Hoe hebben ze I-GO uitgerold binnen de ODT? En wat vindt ODT van de functionaliteiten van I-GO? 

I-GO als projectmiddel bij migratie
“In 2018 werd Jan Willen Strebus directeur van ODT. Hij sprak direct de wens uit om I-GO naar Twente te halen,” vertelt Jurjen. “Er was een strategie voor de migratie van de data van de bevoegde gezagen naar ODT. Daarvoor ging data door de zogenaamde wasstraat. I-GO konden we hierbij goed gebruiken. Door I-GO konden we een aardig oordeel geven over de kwaliteit van de data en de strategie voor de migratie.”

Breder uitrollen
In eerste instantie is I-GO vooral een projectmiddel geweest voor de migratie. Inmiddels hebben we ook onze VTH-applicatie voor de lange termijn geïmplementeerd. Deze is al voorbereid op de komst van de Omgevingswet. De aandacht verschuift vervolgens van de initiële implementatie van de processen, naar sturing op de processen en het verbeteren van de datakwaliteit in onze systemen.Dit is dan ook een prima moment om I-GO breder uit te rollen in de organisatie, de viewer in gebruik te nemen en de potentie van I-GO te benutten,” legt Jurjen uit.

I-GO als kernregistratie
DeODT ziet vooral veel toekomst in I-GO in de vorm van een soort kernregistratie Omgevingsdiensten. Jurjen: “Dat is een breder doel dan dat I-GO nu heeft voor de Gelderse diensten. In het begin volgden we I-GO vooral als organisatie, nu denken en werken we ook mee aan I-GO. Zo wordt er momenteel aan de asbestfunctionaliteit gewerkt. Ook hebben we suggesties voor de kernregistratie gedaan in verband met de Omgevingswet. En we proberen een dataset te maken voor rapportage van productiecijfers op basis van de exports.”

ODT-gebruikers
“We hebben de introductiecursussen online moeten geven door de coronacrisis. Binnenkort volgt nog een extra sessie voor mensen die deze cursus niet konden volgen. In juni gaan we evalueren; hoe is het gebruik bij ODT? Wat zijn de wensen van onze gebruikers? Hoe kunnen we het verder gaan benutten? Het MT is erg benieuwd hoe de medewerkers I-GO gaan gebruiken.”

Samenwerken en delen
Het MT neemt I-GO onder de arm mee naar de bevoegde gezagen. Zo kunnen ze laten zien welke publieke informatie er nu beschikbaar is. Door de Omgevingswet moet er straks meer samengewerkt worden. Er wordt hierdoor positief gereageerd op I-GO. We kunnen al veel meer delen dan verwacht.”

Meer betrokkenheid ODT
ODT staat dus aan het begin van het gebruik van I-GO. Jurjen: “Ik heb mij de afgelopen jaren wel met I-GO beziggehouden, maar meer als een vooruitgeschoven post. Vanaf nu zijn ook andere collega’s betrokken. Ik hoop dat dit ODT meer zichtbaar maakt in de I-GO sprints en meer betrokkenheid geeft vanuit inhoud en het primaire proces. Er is genoeg potentie, dat wordt echt gezien.”