Mijlpaal: eerste aansluiting op het REV door I-GO

Mijlpaal: eerste aansluiting op het REV door I-GO

Zodra de Omgevingswet in werking treedt, wordt een deel van het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) vervangen door het Register Externe Veiligheid (REV). In deze registers houden onder meer de omgevingsdiensten gegevens bij van risicovolle activiteiten. Inmiddels zijn de test- en aansluittrajecten gestart en werpt het traject zijn eerste vruchten af. I-GO heeft bewezen dat een automatische koppeling (via een API) met het REV ook in de praktijk werkt.


Verschillen RRGS en REV

Er zijn een aantal grote verschillen tussen het RRGS en het REV. Zo is aanlevering van gegevens aan het REV alleen nog mogelijk met een geautomatiseerde koppeling vanuit het systeem van de omgevingsdienst. En dat is een grote vooruitgang. In het RRGS, wat nu nog gebruikt wordt, worden gegevens nog handmatig opgevoerd. De omgevingsdiensten kijken nu wat de beste manier is van aansluiting op dit register. Is dit rechtstreeks vanuit het eigen systeem naar het REV? Of is het beter om dit via een gezamenlijke voorziening zoals I-GO te doen?

Zichtbaar op REV-kaart
Het REV is in theorie zo gebouwd dat er door een automatische koppeling data vanuit een systeem bij de bronhouder in het register komt. Dit kan bijvoorbeeld een VTH-systeem zijn. Dat dit in de praktijk ook echt zo werkt blijkt uit de test met I-GO. Via automatisch berichtenverkeer is proefdata beschikbaar gekomen in het REV. Deze data was daarna ook zichtbaar op de digitale REV-kaart. Een mooi resultaat! Er wordt nu, samen met de bronhouders, verder gebouwd aan het REV.

API werkt
John Rayer (Programmamanager I-GO): “Voor ons was het nieuw om met API’s te werken. Maar door de aangeleverde specificaties en de goede samenwerking met Geodan was de koppeling met het REV goed te maken. Nog niet alle gegevens die in het REV moeten komen, zijn in de huidige VTH-systemen opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van het vulpunt of de ligging van leidingen. Hier ligt nog een uitdaging. Kortom; de leidingen zijn gelegd, de specificaties van het vervoer door deze leidingen vraagt nog aandacht.”

Efficiëntie
Er wordt nu vooral gezocht naar een efficiënte manier om de benodigde gegevens te verzamelen en straks te beheren. Dit wordt gedaan door I-GO met de EV-specialisten in Gelderland en Overijssel. Een groot deel van de benodigde gegevens hebben we immers niet in onze systemen staan. Die informatie moet ergens anders vandaan komen. Of het moet door de omgevingsdiensten zelf worden onderzocht en opgenomen. Dit wordt een hele klus. Van een aantal activiteiten krijgen we nu in beeld hoe we de ontbrekende gegevens zo efficiënt mogelijk kunnen verzamelen. Daarbij richten we ons in de eerste instantie op de tankstations, gasregelstations en windturbines. We blijven verder dicht op de mooie initiatieven zitten die landelijk ontwikkeld worden rond de signaleringskaart. Zo proberen we een efficiënte oplossing te bouwen die in gebruik zo eenvoudig mogelijk werkt.