Meer meldingsplichtige bedrijven in beeld

Meer meldingsplichtige bedrijven in beeld

Als je beschikbare gegevens combineert, krijg je goed in beeld welke bedrijven zich moeten melden in het kader van de energiebesparingsplicht. Op basis van eerdere variabelen hadden we 5.790 bedrijven in Gelderland in beeld die vrijwel zeker boven de landelijke norm voor meldingsplicht vallen. Afgelopen maand zijn diverse variabelen toegevoegd, zodat we bijna 10.000 bedrijven in beeld hebben die per 1 juli 2019 een melding hadden moeten indienen.

Overzicht
Onder deze bedrijven vallen onder andere verwarmde zwembaden die vallen onder de Whvbz, groothandels in levensmiddelen, veehouderijen met een luchtwasser en veehouderijen met een bepaald aantal vergunde dieren. Een groot deel van deze bedrijven heeft zich ondertussen gemeld. Toezichthouders kunnen zo per bedrijf zien of er gemeld is, wat het energieverbruik is en welke maatregelen ze nog moeten nemen.

Steeds slimmer
De gegevens kunnen goed gebruikt worden voor het integraal toezicht en het specifieke energietoezicht. Voor de toezichthouders is inzichtelijk waarom we vermoeden dat dit bedrijf zich moet gaan melden. Als blijkt dat bepaalde groepen bedrijven toch niet meldingsplichtig zijn, wordt het model aangepast. Op deze manier wordt het model steeds slimmer!