Lijst meldingsplichtige bedrijven groeit

Lijst meldingsplichtige bedrijven groeit

De toezichthouders van de Gelderse omgevingsdiensten vinden in hun geoviewer én de I-GO Viewer de gegevens van de bedrijven die zich bij het eLoket van RVO hebben gemeld in het kader van de ‘Informatieplicht Wet milieubeheer’. Door slimme combinatie van databronnen worden in de viewer ook de bedrijven getoond die zich nog moeten melden. De omgevingsdiensten houden het toezicht hierop. Inmiddels hebben de energietoezichthouders met hulp van het team van I-GO weer zo’n 5000 meldingsplichtige bedrijven aan de kaart toegevoegd.

Bedrijven in kaart brengen
Als je beschikbare gegevens combineert, krijg je goed in beeld welke bedrijven zich moeten melden in het kader van de energiebesparingsplicht. De omgevingsdiensten hebben echter geen directe toegang tot de verbruiksgegevens. Daarom is in december 2019 aan de hand van een slim algoritme (specifieke criteria) bepaald welke bedrijven zich waarschijnlijk nog moeten melden. Deze worden met grijze en zwarte stippen in de geoviewers weergegeven.

Groeiende lijst
Op basis van eerdere variabelen hadden we 5.790 bedrijven in Gelderland in beeld die vrijwel zeker boven de landelijke norm voor meldingsplicht vallen. In januari dit jaar zijn diverse variabelen toegevoegd. Hierdoor hadden we bijna 10.000 bedrijven in beeld die per 1 juli 2019 een melding hadden moeten indienen. Inmiddels is de lijst sinds kort weer gegroeid met zo’n 5000 bedrijven.

Verklaring van de toename
Waar komt deze toename vandaan? De RVO heeft een lijst laten opstellen met potentiële bedrijven. Deze lijst is toegestuurd aan de omgevingsdiensten. In het ‘Gelders Overleg Energie Deskundigen’ (GOED) bleek dat veel bedrijven onterecht op deze lijst stonden. Om het aantal foutieve vermeldingen te beperken, is besloten om de norm van verbruik iets hoger te leggen. Ook zijn de gebouweigenaren uit de lijst gehaald. Deze gefilterde lijst zorgt voor een grote toename van potentiele bedrijven. Ook is er een kleine toename doordat er gekeken is naar de scios scope 5 installaties. Dat zijn de bijzondere industriële installaties. Denk bijvoorbeeld aan ovens, smeltovens, drooginstallaties, biomassa installaties en directe luchtverhitters. Deze blijken vrijwel altijd meldingsplichtig, waardoor zij ook aan de lijst zijn toegevoegd.

Inzicht krijgen
In de eigen (omgevingsdienst) geoviewers zien de toezichthouders alleen de voornaamste gegevens uit de ingediende meldingen energiebesparing. Na inloggen op www.igoview.nl kunnen ook alle details uit de melding (PDF) geraadpleegd worden.