Korte updates december 2019

Korte updates december 2019

Via de geoviewers van de omgevingsdiensten én via de I-GO Viewer kunnen energietoezichthouders ingediende meldingen energiebesparing raadplegen. Deze meldingen zijn gedaan door de bedrijven. In de eigen (omgevingsdienst) geoviewers zien de toezichthouders alleen de voornaamste gegevens. Na inloggen op www.igoview.nlkunnen ook alle details uit de melding (PDF) geraadpleegd worden. Ondertussen zijn door Gelderse bedrijven 4.800 meldingen ingediend. Enkele bedrijven hebben meerdere meldingen ingediend. Bijvoorbeeld omdat zij ondertussen energiebesparingsmaatregelen hebben getroffen. De grootste groep melders komt uit de agrarische sector (bijna 20%), gevolgd door de detailhandel (14%) en kantoren (11%).

In 2018 was de verwachting dat in Gelderland meer dan 20.000 bedrijven zich moesten melden. Deze bedrijven hebben namelijk een energieverbruik dat boven de verbruiksgrens ligt. Deze grens ligt bij een jaarlijks verbruik van 50.000 kWh of 25.000 m3 gas. De omgevingsdiensten hebben echter geen directe toegang tot de verbruiksgegevens. Daarom is aan de hand van een slim algoritme (specifieke criteria) bepaald welke bedrijven zich waarschijnlijk nog moeten melden. Met de energietoezichthouders is in december gewerkt om dit algoritme aan te scherpen. Op deze manier zijn er nog meer meldingsplichtige bedrijven in beeld. Deze worden met grijze en zwarte stippen in de geoviewers weergegeven.

Korte update: Gebruik koppeling eLoket door RUD Limburg-Noord
Door andere diensten in het land wordt met interesse gekeken naar de Gelderse oplossing van het eLoket energiebesparing. De energietoezichthouders van de RUD Limburg-Noord hebben binnenkort ook toegang tot de meldingen energiebesparing. Deze toegang krijgen zij via de voorziening van de Gelderse omgevingsdiensten. De RUD Limburg-Noord kan zo via hun eigen geoviewer de locaties van gemelde bedrijven zien én doorklikken naar de PDF met alle gemelde gegevens