Klachten en meldingen uit S@men in de kaart

Klachten en meldingen uit S@men in de kaart

Net als de gegevens van objecten uit onze eigen registraties zijn, in de eigen geo-viewers van de omgevingsdiensten én de geo-viewer op via deze website, de klachten en bedrijfsmeldingen uit S@MEN in te zien. Het gaat hierbij om klachten en bedrijfsmeldingen waarvan is aangetoond dat deze betrekking hebben op de inrichtingen die we binnen de omgevingsdiensten kennen. In de geo-viewer van je omgevingsdienst zijn deze gegevens terug te vinden in de kaartlaag ‘S@menmeldingen’. In de viewer op deze website kan je de kaartlaag als volgt vinden:

  • Klik in derechterbalk op ‘Lagen en legenda’.
  • Selecteer ‘Klachten en meldingen Gelderland’.
  • In de kaart verschijnen de verschillende typen klachten en meldingen.
  • In deze verschillende typen kan gezocht en gefilterd worden (zie bovenstaande uitleg).

Op deze manier kan vanuit de eigen viewer informatie worden geraadpleegd die voorde vergunningverlening, het toezicht en de handhaving nuttig is.