“I-GO Veehouderijen als raadpleegfunctie”

“I-GO Veehouderijen als raadpleegfunctie”

Robert Bulte werkt in het team Vergunningen bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). Hij houdt zich bezig met de omgevingsvergunning en meldingen Activiteitenbesluit. Dit doet hij onder andere voor agrarische bedrijven. Ook maakt hij (deel)adviezen rond het aspect milieuzonering. Bulte zit in de gebruikersgroep van het ontwikkelen van I-GO Veehouderijen en is een van de testers van deze database. Hij legt uit waarom I-GO Veehouderijen ook interessant is voor veehouderijen zelf, adviseurs die niet binnen de omgevingsdiensten werken en zelfs voor particulieren.

Functie I-GO Veehouderijen
“I-GO Veehouderijen is een database en webapplicatie. Hierin worden gegevens uit de vergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven geregistreerd. Onder de straks in te voeren Omgevingswet wordt het nog belangrijker om milieugegevens van veehouderijen beschikbaar te hebben. Daarom is I-GO Veehouderijen zo belangrijk voor het werk van de omgevingsdiensten.”

Implementatie van I-GO Veehouderijen
“Ik vind het interessant om betrokken te zijn bij de implementatie van I-GO Veehouderijen. In 2008 was ik namelijk ook betrokken bij de implementatie van Web-BVB in Apeldoorn. Nu mag ik mijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van I-GO Veehouderijen en ook testen. Ik muteer samen met een collega in Web-BVB. Vanaf 1 januari 2020 doe ik dat in I-GO Veehouderijen voor het OVIJ gebied.”

Ook voor extern gebruik
Ook voor mensen die niet binnen een omgevingsdienst werken is I-GO Veehouderijen een handige database. Bulte legt uit: “Bijvoorbeeld voor adviseurs die eenmilieueffectrapportage (mer) opstellen. Zij hebben gegevens over het vee nodig van bedrijven in de buurt van het bedrijf waar zij de rapportage voor opstellen.Ook is I-GO Veehouderijen interessant voorde veehouderijen zelfandere overheidsorganisaties, particulieren, milieuverenigingen etc. Zij kunnen de database gebruiken als raadpleegfunctie.”


De OVIJ  maakt onder andere gebruik van IGO Veehouderijen voor:

  • Het behandelen vergunningaanvragen en meldingen.
  • Het adviseren bij het opstellen bestemmingsplannen buitengebied van onze partners.
  • Handhavingscontroles (vergunde/gemelde veebezetting worden in rapportages/bezoekverslagen verwerkt).
  • Ad hoc vragen vanuit het crisisteam in verband met dierziektes (denk aan Q-koorts, Vogelgriep etc.).
  • Het maken van lijsten en bedrijven op de kaart laten zetten.
  • Inventarisaties waar zich luchtwassers bevinden (een techniek om de emissies van veehouderijen te verminderen).
  • Inventarisaties van bedrijven in verband met het Actieplan ammoniak (o.a. stoppersregeling)
  • Milieuzoneringsadviezen (bestemmingsplanadviezen) voor woningbouw in de omgeving van veehouderijen.
  • Het opstellen van een project/plan met cumulaties van emissies (NH3, geur, fijnstof etc.).
  • Bedrijven selecteren met een uitstoot van meer dan meer dan 500/800 kg in verband met uitstoot fijnstof.

Bij andere omgevingsdiensten kan het gebruik afwijken (afhankelijk van de ingebrachte taken door de partners).