“I-GO is het voertuig van informatiegestuurd toezicht”

“I-GO is het voertuig van informatiegestuurd toezicht”

Robert van Rheenen is Manager Toezicht & Handhaving bij omgevingsdienst De Vallei. Hij is opdrachtgever voor de pilot veehouderijen binnen het project informatiegestuurd toezicht.

Waarom en hoe zetten de OD’s informatiegestuurd toezicht in?
“Vanuit traditioneel milieutoezicht controleren we inrichtingen (bedrijven) om de zoveel tijd. Dit doen we aan de hand van een statisch risicomodel. Maar het werkt veel beter als we weten waar en wanneer de grootste milieurisico’s zich voordoen. We kunnen dan onze capaciteit veel efficiënter inzetten. Informatiegestuurd toezicht is erop gericht om die risico’s inzichtelijk te maken. Hiervoor worden diverse informatiebronnen samengebracht en geanalyseerd.”

Wat levert informatiegestuurd toezicht op?
“Juist de combinatie van informatiebronnen zorgt voor waardevolle inzichten. Bijvoorbeeld: een lijst met lege panden is voor ons niet heel interessant. En ook een lijst met energieverbruik per pand is, buiten energietoezicht om, niet waardevol. Maar een lijst met lege panden waar substantieel veel energieverbruik plaatsvindt, is voor ons ineens heel waardevol. We kunnen op deze manier veel scherper risico’s in beeld brengen. Ook kunnen we ons beter voorbereiden op wat ons te wachten staat. In het bovenstaande voorbeeld kan het gaan om een ‘nieuwe’ inrichting die zich nog niet gemeld heeft. Maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld een hennepkwekerij. Het is dan dus slim om deze controles samen met de politie uit te voeren.”

Wat is er nodig voor informatiegestuurd toezicht?
“Het belangrijkste ingrediënt voor informatie gestuurd toezicht is simpel gezegd: informatie. In de eerste instantie is dat informatie die we zelf verzamelen. Op dit moment verzamelen we veel meer informatie dan dat we uit onze systemen kunnen halen. Daarmee bedoel ik dat veel belangrijke informatie vooral nog in de hoofden van onze toezichthouders zit en vaak nog niet goed in het systeem. Naast onze informatie is er ook veel waardevolle externe informatie. Sommige informatie is vrij te verkrijgen, terwijl andere informatie een stuk moeilijker te verkrijgen is. Bijvoorbeeld door de AVG. We moeten daarvoor in gesprek komen over mogelijkheden en belangen. Zo komen we uiteindelijk tot een vorm van uitwisseling die zowel AVG technisch toegestaan is als voldoet aan alle belangen. Alleen het verzamelen van informatie is nog geen informatiegestuurd toezicht. Daar is ook een goede ICT-infrastructuur voor nodig en een vorm van analyse. Het liefst zelflerend zodat het systeem steeds betere inzichten oplevert.”

Wat is de rol van I-GO in informatiegestuurd toezicht?
“I-GO is de ICT-omgeving waarbinnen informatiegestuurd toezicht wordt opgezet. Ik zie I-GO als het voertuig van het informatiegestuurd toezicht. De inhoud en de sturing wordt van buitenaf aangeleverd, maar het daadwerkelijke proces vindt binnen I-GO plaats.”