I-GO beheert asbestmeldingen

I-GO beheert asbestmeldingen

Gebruikmaken van informatie
Het Gelders Asbestoverleg heeft al langer de ambitie om het asbesttoezicht meer informatiegestuurd in te richten. Hiervoor zijn in het verleden al goede stappen gezet, zoals het uniformeren van de checklists. Een werkgroep van het Gelders Asbestoverleg heeft zich gebogen over de vraag hoe het asbesttoezicht verbeterd kan worden. Deze verbetering is mogelijk door slim gebruik te maken van informatie uit onze eigen systemen. Ook kan er informatie gebruikt worden uit systemen van derden, zoals het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS), Inspectieview, Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en sloopmeldingen.

Functionaliteiten
De werkgroep van het Asbestoverleg heeft, samen met I-GO en Willy Verbeeten (Omgevingsdienst Twente), gezocht naar doorontwikkelingsmogelijkheden van het informatiegestuurd asbesttoezicht. Er is een wens voor een aantal functionaliteiten:

  • Geografisch presenteren
    De toezichthouders asbest zien veel toegevoegde waarde in het geografisch presenteren van de startmeldingen. Hiermee kan op de kaart (geoviewer) getoond worden welke asbestsaneringen op welke dag plaatsvinden. Bij het bezoeken van een locatie is onderweg (of in de omgeving) direct een andere sanering zichtbaar.
  • Risicomodel
    Een tweede gewenste doorontwikkeling is een risicomodel voor de gemelde asbestsaneringen. Op basis van meerdere variabelen kan dan bepaald worden welke sanering het meest risicovol is. Daar kan dan toezicht worden gehouden.
  • Signalen van onjuiste meldingen
    Niet alleen het toezicht op gemelde saneringen heeft prioriteit. Juist het toezicht op asbestsaneringen waarvoor een onjuiste melding is gedaan, is voor toezichthouders interessant. Door informatie van meerdere bronnen te combineren, worden er bepaalde signalen zichtbaar. Deze signalen kunnen voor een toezichthouder de aanleiding zijn om de locatie te bezoeken. Bijvoorbeeld informatie over: ingediende sloopmeldingen, wijzigingen van de BAG-status, het naleefgedrag van de inrichtinghouder en het al dan niet hebben van een verdacht dak op de asbestdakenkaart.

De wensen van de toezichthouders asbest en de mogelijkheden die I-GO kan bieden, worden voorgelegd aan het Gelders Asbestoverleg. Hierna wordt het ook nog besproken in het overleg van Informatiemanagers.