Beheer landelijke registratie asbestmeldingen

Beheer landelijke registratie asbestmeldingen

De omgevingsdiensten in Nederland prioriteren hun asbesttoezicht met behulp van een landelijk overzicht met asbestmeldingen. Dit overzicht wordt dagelijks samengesteld op basis van verschillende bronnen met informatie over asbestsaneringswerkzaamheden. Het beheer van dit overzicht ligt bij Omgevingsdienst Twente en wordt momenteel overgenomen door I-GO.

Bronnen asbestsaneringen
Er zijn veel bronnen beschikbaar met informatie over asbestsaneringen. Bedrijven die asbest saneren melden dit in het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS). Deze data wordt door het LAVS beschikbaar gesteld aan de Inspectie SZW (ISZW). Daarna kunnen de gemeenten en de omgevingsdiensten de informatie gebruiken voor het prioriteren van toezicht. Verder houdt de Stichting Certificatie Asbest (ASCERT) informatie bij over gecertificeerde bedrijven.

Beheer duurzaam beleggen
De gemeente Enschede heeft in het verleden een applicatie gemaakt waar de informatie (van de bovenstaande bronnen) wordt samengevoegd tot één lijst. Dit is een lijst met meldingen van saneringen die nog moeten plaatsvinden. De output (rapportage) uit deze applicatie wordt via het kennisplatform van OD.nl aan alle omgevingsdiensten in Nederland ter beschikking gesteld. Deze rapportage wordt gebruikt door toezichthouders asbest bij alle diensten. De ODT heeft het beheer van deze applicatie overgenomen van de gemeente Enschede en wenst het beheer meer duurzaam te beleggen. Op deze manier wordt het beschikbaar stellen van de rapportage minder persoonsafhankelijk. Ook wordt doorontwikkeling op deze manier meer mogelijk gemaakt.

Overname door I-GO
Met de beheerder van de lijst bij de ODT zijn diverse gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over het overnemen van de functionaliteit door I-GO. De functionaliteit van de applicatie is nagebouwd in de I-GO omgeving. Hierdoor kunnen de lijsten met ‘meldingen in de toekomst’ dagelijks geautomatiseerd samengesteld worden. De komende periode wordt de functionaliteit feitelijk overgenomen. Vanaf dan vindt de aanlevering aan het kennisplatform van OD.nl structureel door I-GO plaats. Daarna wordt, samen met de asbestmedewerkers in Gelderland en Overijssel, bekeken welke wensen zij hebben voor doorontwikkeling.