Afscheid Programmamanager John Rayer

Afscheid Programmamanager John Rayer

In december namen we afscheid van I-GO Programmamanager John Rayer. John was vanaf de start van I-GO betrokken bij de ontwikkeling van I-GO. Hij heeft I-GO zien groeien tot de informatievoorziening die het nu is. Na jaren ontwikkeling onder de aansturing van John starten we door in een nieuw programma Data-Analyse. Het beheer van de I-GO modules blijft aangestuurd door Joost Beeker, Informatiemanager van OddV

Joost Beeker is vanaf 1 januari ook aanspreekpunt voor de doorlopende I-GO innovatieprojecten.Het gaat daarbij om de aansluiting op het Register Externe Veiligheid (REV), het dashboard voor provinciale inrichtingen én de aansluiting van de provincie Gelderland op I-GO.

Waardevolle informatie
Op de vraag waar John het meest trots op is, antwoordt hij zonder twijfel: “Het gegevensmagazijn. Dat vormt feitelijk het hart van I-GO”. Hij licht toe: “De diensten beschikken over een gigantische hoeveelheid gegevens, over het gebied en de activiteiten die daarin plaatsvinden. Niet alleen in de eigen VTH-systemen, maar juist ook in diverse provinciale en landelijke registraties. Doordat we die gegevens bij elkaar hebben gebracht, ontstaat zoveel waardevolle informatie. Bijvoorbeeld over gegevens die niet kunnen kloppen, de vergunningen die we moeten actualiseren, de locaties die we vandaag nog zouden moeten bezoeken en de aspecten die we tijdens zo’n controle moeten beoordelen.” John is blij met de vervolgstappen. “In het programma ‘data-analyse’, dat momenteel in ontwikkeling is, werken I-GO, Ketentoezicht en branchegericht toezicht samen aan een efficiëntere data-gestuurde organisatie. In dit programma wordt geprobeerd zoveel mogelijk gebruik te maken van de waardevolle informatie die we nu hebben. Het I-GO gegevensmagazijn vormt een uitstekende basis.”

Samenwerkingen
Voor de ontwikkeling die I-GO heeft doorlopen, is John velen dankbaar. “Een uitermate deskundig en praktisch ingesteld ontwikkelteam, kritisch meedenkende en -ontwikkelende medewerkers, de informatiemanagers en VTH-managers die verbinding legden tussen dagelijkse VTH-praktijk en technologische oplossingen, directeuren met toekomstvisie en inzicht in de kracht van samenwerking én de provincie die bij de vorming van de omgevingsdiensten een impuls aan de informatievoorziening gaf. Zij hebben hier allemaal enorm aan bijgedragen. Zonder deze dragers hadden we onze gezamenlijke informatievoorziening niet op dit niveau gekregen.”