Slim toezichtmodel dierhouderijgegevens

Slim toezichtmodel dierhouderijgegevens

We kunnen steeds beter bepalen bij welke bedrijven het houden van toezicht het belangrijkste is. Dit komt doordat we de urgentie voor het toezicht kunnen bepalen op basis van de gegevens die de Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten beschikbaar hebben. Er zijn twee pilots opgestart vanuit de Stuurgroep Informatiegestuurd Toezicht. Hierin zitten enkele hoofden handhaving van de Gelderse omgevingsdiensten. Het doel van de pilots is om meerdere informatiebronnen te gebruiken bij het bepalen van het risico van bedrijfsactiviteiten. Op deze manier kan de prioriteit per bedrijf beter onderbouwd worden.

Eén pilot vond plaats bij de branche horeca. De andere bij dierhouderijen. De pilot horeca is door het team Ketentoezicht uitgevoerd.

Pilot dierhouderijen
Voor de pilot dierhouderijen is gebruikgemaakt van de kennis over de agrarische branche van toezichthouders bij ODA en OddV. Samen met hen is gezocht naar de voornaamste variabelen die het risico van een dierhouderij bepalen. Dit werd een lijst van 9 variabelen waarvan we gegevens beschikbaar hebben. Iedere variabele geeft per bedrijf een bepaalde score. Hierdoor kunnen zowel bedrijven die bij de omgevingsdiensten bekend zijn als bedrijven die niet bij de omgevingsdiensten bekend zijn (maar bijv. wel zijn opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) ‘gescoord’ worden. In een dashboard worden deze scores direct bijgehouden. Zodra er dus nieuwe gegevens worden aangeleverd (van omgevingsdiensten of van derden), wordt de score automatisch herberekend en daarmee de volgorde van toezichtprioriteiten.

In beweging
De resultaten van het model zijn in december 2019 aan de omgevingsdiensten toegestuurd. Sindsdien blijven de gegevens en prioriteiten in het model ‘in beweging’. Binnenkort is de evaluatie van het model. Daarna wordt er een besluit genomen over de doorontwikkeling.