Kaartlaag: Veehouderijen

Hieronder staat een toelichting van de door jouw geselecteerde kaartlaag. Hier vind je onder andere welke velden erin zitten en de update frequentie.

De velden kunnen in jouw viewer eventueel andere namen hebben (een alias). Ook is het mogelijk dat je niet alle velden ziet. In de I-GO viewer zie je bijvoorbeeld velden zonder waarde standaard niet!

Informatie

Update frequentie

Kaartlaagnaam

Veehouderijen

ODA – Maandelijks

Technische kaartlaagnaam

IGO_VEEHOUDERIJEN
GEO_VEEHOUDERIJEN_BRABANT
GEO_VEEHOUDERIJEN_LIMBUG

ODDV – Dagelijks

Beschikbaar

Openbaar

Overig – Dagelijks

     

Omschrijving

Alle veehouderijen inrichtingen die bekend zijn in I-GO Kernregistratie dierverblijven (KRD).

 

 

 

Aanwezige velden

Naam

Toelichting

Voorbeeld

OD

Afkorting van de omgevingsdienst.

Afkorting van de omgevingsdienst.

VTHOBJECT_ID

Inrichtingen identificatie nummer, met daarvoor de afkorting van de omgevingsdienst.

OVIJ1234

Bevoegdgezag

Naam van het bevoegd gezag

Apeldoorn

Adres

Adres van de inrichting.

Dropstraat 5 Apeldoorn

Type

Type indeling volgens art. 1.2 Activiteitenbesluit

C

Ippc_installatie

Inrichting valt onder bijlage 1 van de RIE

Ja

Aantal_stallen

Het aantal stallen zoals bekend in I-GO veehouderijen

3

NH3_emissie

De totale NH3 Emissie van de inrichting in kg/j

736.5

Geur_emissie

De totale geur Emissie van de inrichting in ouE/s

124.8

Fijnstof_emissie

De totale fijnstof Emissie van de inrichting in g/j

7400

Geiten

Het maximale aantal geiten dat aanwezig mag zijn

10

Kippen

Het maximale aantal kippen dat aanwezig mag zijn

5

Rundvee

Het maximale aantal rundvee dat aanwezig mag zijn

5

Schapen

Het maximale aantal schapen dat aanwezig mag zijn

5

Varkens

Het maximale aantal varkens dat aanwezig mag zijn

5

Overige_dieren

Aanduiding (ja/nee) of er nog andere dieren zijn naast geiten, kippen, rundvee, schapen en varkens.

Ja

Geo_x

x-coördinaat RD-stelsel

nvt.

Geo_y

y-coördinaat RD-stelsel

nvt.

Geom_rd

x, y-coördinaat in technische taal, hiermee wordt bepaald waar de stip op de kaart komt te staan.

nvt.

     

Legenda

Toelichting

 

Aanduiding waar de inrichting op de kaart ligt, als je ingezoomt bent.
Aanduding waar de inrichting op de kaart ligt, als je uitgezoomt bent.

Wil je deze gegevens in je viewer hebben? De beheerder van jullie gis-viewer kan deze toevoegen.
Geef hiervoor de volgende link informatie door:
http://geoserver.igoview.nl/geoserver/OD_EXTERN/wfs?&request=GetCapabilities&service=WFS
http://geoserver.igoview.nl/geoserver/OD_EXTERN/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS

of via https:

https://geoserver.igoview.nl:8443/geoserver/OD_EXTERN/wfs?&request=GetCapabilities&service=WFS
https://geoserver.igoview.nl:8443/geoserver/OD_EXTERN/wMs?&request=GetCapabilities&service=WMS

En selecteer de kaartlaag die bij jullie van toepassing is.