Kaartlaag: Provinciale inrichtingen van Gelderland

Hieronder staat een toelichting van de door jouw geselecteerde kaartlaag. Hier vind je onder andere welke velden erin zitten en de update frequentie.

De velden kunnen in jouw viewer eventueel andere namen hebben (een alias). Ook is het mogelijk dat je niet alle velden ziet. In de I-GO viewer zie je bijvoorbeeld velden zonder waarde standaard niet!

Informatie

Update frequentie

Kaartlaagnaam

Provinciale inrichtingen van Gelderland

ODT – Wekelijks

Technische kaartlaagnaam

GEO_PROV_INRICHTINGEN

ODIJ – Wekelijks

Beschikbaar

Openbaar

ODRA – Maandelijks
ODR – Wekelijks
ODNV – Dagelijks
OVIJ –  Wekelijks
ODRN – Wekelijks
ODDV – Wekelijks
ODA – Maandelijks
In het veld laatste update staat de actuele datum

     

Omschrijving

Deze kaartlaag geeft de provinciale inrichtingen van de Gelderse omgevingsdiensten weer.

 

 

 

Aanwezige velden

Naam

Toelichting

Voorbeeld

Geom_rd

Geometrie veld, hiermee wordt bepaald
waar de stip op de kaart komt te staan.

nvt.

vth_objectid_od

Inrichtingen identificatie nummer, met
daarvoor de afkorting van de omgevingsdienst.

OVIJ1234

OD

Afkorting van de omgevingsdienst.

OVIJ

OD_id

Inrichtingen identificatie nummer, zonder daarvoor de afkorting van de omgevingsdienst.

1234

Omschrijving

De omschrijving waaronder de inrichting 
bekend is, vaak de handelsnaam.

Test bedrijf Jansen

Bevoegdgezag

Naam van het bevoegd gezag

Apeldoorn

Type

Type indeling Infomil(A,B,C)

C

Sector

Generieke deskundigheidsgebieden zoals
benoemd in de kwaliteitscriteria vanuit de VNG

Procesindustrie

Rrgs

Aanduiding of de inrichting een RRGS inrichting is.

Ja

Q-klasse

klasse-indeling volgens de VTH-kwaliteitscriteria

III

Prov_HUP_cat

HUP categorie uit het provinciale (Gelderland) handhavingsbeleid.

D

IPPC

Inrichting valt onder bijlage 1 van de RIE

Ja

Brzo

Inrichting valt onder het Besluit Risico’s zware ongevallen

Ja

Complex

Aanduiding of de inrichting een complexe
inrichting is volgens definitie Gelderse OD’s

Ja

BEVI

Inrichting valt onder het Besluit Externe Veligheid Inrichtingen

Ja

Prtr

Inrichting valt onder  de E-PRTR verordening 166/206

Ja

VNG_risicocat

Risicocategorie volgens de VNG indeling.

3.2

Risico

Risico volgens de controle frequentiematrix van het geldersstelsel.

3 Gemiddeld

Rrgs_nummer

Het nummer dat het VTH object heeft in
het RRGS register.

12345

Adres

Adres van de inrichting.

Dropstraat 5 Apeldoorn

Bag_id

Uniek identificatienummer uit de 
basisregistratie adressen en gebouwen

2852000001026880

Straatnaam

Straatnaam waar de inrichting gevestigd is.

Dropstraat

Woonplaats

Woonplaats waar de inrichting gevestigd is.

Apeldoorn

SBI_Branch

Standaard Bedrijfs Indeling (SBI) van het CBS; deelt bedrijven in naar economische activiteiten. Via inschrijving bij de KVK

Dierhouderij

SBI_code

indeling volgens SBI systematiek van het CBS (bijv. fokken en houden van dieren)

141

Brancheplan

indeling door de gezamenlijke OD’s volgens SBI systematiek (bijv. houden van melkvee)

Dierhouderijen

SubBranche

Indeling door de gezamenlijke OD’s op basis van de SBI t.b.v. branchegericht toezicht

Fokken en houden van melkvee

Hfd_BOR

categorie-indeling volgens bijlage 1 van
het Besluit Omgevingsrecht

28.10.36

Bag_link

Directe link naar de bagviewer.

https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0285200000102659

Geo_loc

Alternatief geometrie veld.

nvt.

Geo_RD

Alternatief geometrie veld.

nvt.

LaatsteUpdate

Aanduiding wanneer deze inrichting het
laatst is aangeleverd en ingelezen.

9-2-2020

     

Legenda

Toelichting

 

Elke provinciale inrichting krijgt een stip. Aan de hand van de risico krijgt hij
een andere kleur en grootte.