Kaartlaag: Energielabels

Hieronder staat een toelichting van de door jouw geselecteerde kaartlaag. Hier vind je onder andere welke velden erin zitten en de update frequentie.

De velden kunnen in jouw viewer eventueel andere namen hebben (een alias). Ook is het mogelijk dat je niet alle velden ziet. In de I-GO viewer zie je bijvoorbeeld velden zonder waarde standaard niet!

InformatieUpdate frequentie
KaartlaagnaamEnergielabels1x per jaar (01-04-2023)
Technische kaartlaagnaamGEO_ENERGIELABELS 
BeschikbaarIntern 
   
Omschrijving
Een koppeling van de bekende energielabels aan adressen die bekend zijn binnen I-GO.
   
Aanwezige velden
NaamToelichtingVoorbeeld
Geom_rdx, y-coördinaat in technische taal, hiermee wordt bepaald waar de stip op de kaart komt te staan.nvt.
vth_objectid_odInrichtingen identificatie nummer, met daarvoor de afkorting van de omgevingsdienst.OVIJ1234
ODAfkorting van de omgevingsdienst.OVIJ
OD_idInrichtingen identificatie nummer uit het systeem van de Omgevingsdienst1234
OmschrijvingDe omschrijving waaronder de inrichting bekend is, vaak de handelsnaam.Test bedrijf Jansen
BevoegdgezagNaam van het bevoegd gezagApeldoorn
TypeType indeling volgens art. 1.2 ActiviteitenbesluitC
SectorGenerieke deskundigheidsgebieden zoals benoemd in de kwaliteitscriteria vanuit de VNGProcesindustrie/Afval/Agrarisch/Algemeen
RrgsInrichting valt onder amvb Registratiebesluit externe veiligheidJa
Q-klasseklasse-indeling volgens de VTH-kwaliteitscriteriaIII
Prov_HUP_catHUP categorie uit het provinciale (Gelderland)  handhavingsbeleid.D
IPPCInrichting valt onder bijlage 1 van de RIEJa
BrzoInrichting valt onder het Besluit Risico’s zware ongevallenJa
ComplexAanduiding of de inrichting een complexe inrichting is volgens definitie Gelderse OD’sJa
BEVIInrichting valt onder het Besluit Externe Veligheid InrichtingenJa
PrtrInrichting valt onder  de E-PRTR verordening 166/206Ja
VNG_risicocatRisicocategorie volgens de VNG indeling.3.2
RisicoRisico volgens de controle frequentiematrix van het gelders stelsel.3 Gemiddeld
Rrgs_nummerHet nummer dat het VTH object heeft in het RRGS register.12345
AdresAdres van de inrichting.Dropstraat 5 Apeldoorn
Bag_idUniek identificatienummer uit de basisregistratie adressen en gebouwen2,852E+15
StraatnaamStraatnaam waar de inrichting gevestigd is.Dropstraat
WoonplaatsWoonplaats waar de inrichting gevestigd is.Apeldoorn
SBI_BranchBedrijfsbranche zoals die gehanteerd wordt door het CBS gebaseerd op de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI) Dierhouderij
SBI_codeDe codering  volgens SBI systematiek van het CBS van de141
meeste milieurelevante bedrijsactiviteit(en)
BrancheplanIndeling door de gezamenlijke OD’s op basis van de SBI systematiek t.b.v. branchegericht toezichtDierhouderijen
SubBrancheSubindeling door de gezamenlijke OD’s op basis van de SBI t.b.v. branchegericht toezichtFokken en houden van melkvee
Hfd_BORCategorie-indeling volgens bijlage 1 van het Besluit Omgevingsrecht28.10.36
RDXLengte en breedtegraadnvt.
Geo_RDx, y-coördinaat volgens het nederlandse RD-stelsel nvt.

adres_zonder_postcode

Adres zonder postcode

Anklaarseweg 91 Apeldoorn

Omschrijving_Publiek

Omschrijving

ZGA Casa Bonita

Pand_status

Status van het pand

Bestaand

Pand_berekeningstype

Type berekening

NTA 8800:2022 (basisopname utiliteitsbouw)

Pand_energieindex

Energie index 

Pand_energieklasse

Energie klasse

E

Pand_energielabel_is_prive

Aanduiding of het label prive is 

Pand_gebouwklasse

Gebouw klasse van pand

U

Meting_geldig_tot

Tot wanneer de meting geldig is.

20320906

Pand_SBIcode

SBI code horende bij het pand 

Pand_energiebehoefte

Energie behoefte horende bij pand

294,67

Pand_eis_energiebehoefte

Eis energie behoefte horende bij pand 

Pand_eis_primaire_fossiele_energie

Pand_eis_primaire_fossiele_energie

 

Pand_aandeel_hernieuwbare_energie

Pand_aandeel_hernieuwbare_energie

0

Pand_eis_aandeel_hernieuwbare_energie

Pand_eis_aandeel_hernieuwbare_energie

 

Pand_aandeel_hernieuwbare_energie_EMG_forfaitair

Pand_aandeel_hernieuwbare_energie_EMG_forfaitair

 

Pand_temperatuuroverschrijding

Pand_temperatuuroverschrijding

0

Pand_eis_temperatuuroverschrijding

Pand_eis_temperatuuroverschrijding

 

Pand_warmtebehoefte

Pand_warmtebehoefte

115,28

Pand_energieindex_met_EMG_forfaitair

Pand_energieindex_met_EMG_forfaitair

 

Rd_x

X coordinaaat 

Rd_y

Y Coordinaat 
   
Legenda