Kaartlaag: Energielabels

Hieronder staat een toelichting van de door jouw geselecteerde kaartlaag. Hier vind je onder andere welke velden erin zitten en de update frequentie.

De velden kunnen in jouw viewer eventueel andere namen hebben (een alias). Ook is het mogelijk dat je niet alle velden ziet. In de I-GO viewer zie je bijvoorbeeld velden zonder waarde standaard niet!

Informatie Update frequentie
Kaartlaagnaam Energielabels 1x per maand
Technische kaartlaagnaam GEO_ENERGIELABELS  
Beschikbaar Intern  
     
Omschrijving
Een koppeling van de bekende energielabels aan adressen die bekend zijn binnen I-GO.
     
Aanwezige velden
Naam Toelichting Voorbeeld
Geom_rd x, y-co├Ârdinaat in technische taal, hiermee wordt bepaald waar de stip op de kaart komt te staan. nvt.
vth_objectid_od Inrichtingen identificatie nummer, met daarvoor de afkorting van de omgevingsdienst. OVIJ1234
OD Afkorting van de omgevingsdienst. OVIJ
OD_id Inrichtingen identificatie nummer uit het systeem van de Omgevingsdienst 1234
Omschrijving De omschrijving waaronder de inrichting bekend is, vaak de handelsnaam. Test bedrijf Jansen
Bevoegdgezag Naam van het bevoegd gezag Apeldoorn
Type Type indeling volgens art. 1.2 Activiteitenbesluit C
Sector Generieke deskundigheidsgebieden zoals benoemd in de kwaliteitscriteria vanuit de VNG Procesindustrie/Afval/Agrarisch/Algemeen
Rrgs Inrichting valt onder amvb Registratiebesluit externe veiligheid Ja
Q-klasse klasse-indeling volgens de VTH-kwaliteitscriteria III
Prov_HUP_cat HUP categorie uit het provinciale (Gelderland)  handhavingsbeleid. D
IPPC Inrichting valt onder bijlage 1 van de RIE Ja
Brzo Inrichting valt onder het Besluit Risico’s zware ongevallen Ja
Complex Aanduiding of de inrichting een complexe inrichting is volgens definitie Gelderse OD’s Ja
BEVI Inrichting valt onder het Besluit Externe Veligheid Inrichtingen Ja
Prtr Inrichting valt onder  de E-PRTR verordening 166/206 Ja
VNG_risicocat Risicocategorie volgens de VNG indeling. 3.2
Risico Risico volgens de controle frequentiematrix van het gelders stelsel. 3 Gemiddeld
Rrgs_nummer Het nummer dat het VTH object heeft in het RRGS register. 12345
Adres Adres van de inrichting. Dropstraat 5 Apeldoorn
Bag_id Uniek identificatienummer uit de basisregistratie adressen en gebouwen 2,852E+15
Straatnaam Straatnaam waar de inrichting gevestigd is. Dropstraat
Woonplaats Woonplaats waar de inrichting gevestigd is. Apeldoorn
SBI_Branch Bedrijfsbranche zoals die gehanteerd wordt door het CBS gebaseerd op de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI)  Dierhouderij
SBI_code De codering  volgens SBI systematiek van het CBS van de 141
meeste milieurelevante bedrijsactiviteit(en)
Brancheplan Indeling door de gezamenlijke OD’s op basis van de SBI systematiek t.b.v. branchegericht toezicht Dierhouderijen
SubBranche Subindeling door de gezamenlijke OD’s op basis van de SBI t.b.v. branchegericht toezicht Fokken en houden van melkvee
Hfd_BOR Categorie-indeling volgens bijlage 1 van het Besluit Omgevingsrecht 28.10.36
RDX Lengte en breedtegraad nvt.
Geo_RD x, y-co├Ârdinaat volgens het nederlandse RD-stelsel  nvt.

adres_zonder_postcode

Adres zonder postcode

Anklaarseweg 91 Apeldoorn

Omschrijving_Publiek

Omschrijving

ZGA Casa Bonita

Pand_status

Status van het pand

Bestaand

Pand_berekeningstype

Type berekening

NTA 8800:2022 (basisopname utiliteitsbouw)

Pand_energieindex

Energie index  

Pand_energieklasse

Energie klasse

E

Pand_energielabel_is_prive

Aanduiding of het label prive is  

Pand_gebouwklasse

Gebouw klasse van pand

U

Meting_geldig_tot

Tot wanneer de meting geldig is.

20320906

Pand_SBIcode

SBI code horende bij het pand  

Pand_energiebehoefte

Energie behoefte horende bij pand

294,67

Pand_eis_energiebehoefte

Eis energie behoefte horende bij pand  

Pand_eis_primaire_fossiele_energie

Pand_eis_primaire_fossiele_energie

 

Pand_aandeel_hernieuwbare_energie

Pand_aandeel_hernieuwbare_energie

0

Pand_eis_aandeel_hernieuwbare_energie

Pand_eis_aandeel_hernieuwbare_energie

 

Pand_aandeel_hernieuwbare_energie_EMG_forfaitair

Pand_aandeel_hernieuwbare_energie_EMG_forfaitair

 

Pand_temperatuuroverschrijding

Pand_temperatuuroverschrijding

0

Pand_eis_temperatuuroverschrijding

Pand_eis_temperatuuroverschrijding

 

Pand_warmtebehoefte

Pand_warmtebehoefte

115,28

Pand_energieindex_met_EMG_forfaitair

Pand_energieindex_met_EMG_forfaitair

 

Rd_x

X coordinaaat  

Rd_y

Y Coordinaat  
     
Legenda