Kaartlaag: Energiegegevens(IPWM)

Hieronder staat een toelichting van de door jouw geselecteerde kaartlaag. Hier vind je onder andere welke velden erin zitten en de update frequentie.

De velden kunnen in jouw viewer eventueel andere namen hebben (een alias). Ook is het mogelijk dat je niet alle velden ziet. In de I-GO viewer zie je bijvoorbeeld velden zonder waarde standaard niet!

Informatie

Update frequentie

Kaartlaagnaam

Energiegegevens(IPWM)

Dagelijks

Technische kaartlaagnaam

GEO_ELOKET

 

Beschikbaar

Intern

 

     

Omschrijving

Kaartlaag met de energiegegevens vanuit het Eloket voor meldingsplichtige bedrijven, met daaraan de toevoeging de bedrijven die zich potentieel moeten
melden.

 

 

 

Aanwezige velden

Naam

Toelichting

Voorbeeld

ELOKETID

Uniek nummer waaronder de melding bekend is bij het E-loket

Eloket ID:34708

ID

Inrichtingen identificatie nummer, met daarvoor de afkorting van de omgevingsdienst.

OVIJ1234

NAAM

Aanduiding door het bedrijf ingevuld, meestal bedrijfsnaam

Jansen Test B.V.

Adres

Adres waar het bedrijf is gevestigd dat moet voldoen aan de informatieplicht

Albert Cuijpstraat
123, 6789ZX Utrecht

Geom_rd

x+y-co├Ârdinaat in technische taal, hiermee wordt bepaald waar de stip op de kaart komt te staan.

nvt.

E_melding_omdat

Hier staat de reden dat het bedrijf
(waarschijnlijk) moet voldoen aan de informatieplicht

Gemeld via Eloket
(bedrijf heeft zich zelf al gemeld) / Verwacht omdat:Oppervlakte
> 1100 m2; Bouwjaar voor 2003; Meer dan 100 medewerkers (vermoeden dat
bedrijf onder de informatieplicht valt)

Bevoegdgezag

Naam van het bevoegd gezag

Apeldoorn

bron

De bron van gegevens waardoor het bedrijf is opgenomen op deze kaartlaag

Eloket / KR

RVOCodering

Rubriceringscode die het RVO gebruikt welke globaal aangeeft wat het verbruik is en hoeveel energiebesparende maatregelen zijn getroffen

R1-G / R3-Z

ElectraVerbruik

het elektriciteitsverbruik uitgedrukt in KwH

75.381

electraverbruik_jaar

het jaar waarin het elektriciteitsverbruik heeft plaatsgevonden

2019

GasVerbruik

het verbruik van aardgas(equivalenten) uitgedrukt in m3

71.419

GasVerbruik_jaar

het jaar waarin het gasverbruik heeft plaatsgevonden

2018

PDF

Een link naar het door het bedrijf ingevulde document t.b.v. de informatieplicht energie

nvt.

     

Legenda

Toelichting

 

– Bedrijf heeft zich gemeld bij het Eloket, maar is niet bekend bij bevoegd gezag Bedrijf heeft zeer groot energieverbruik maar nog weinig energiebesparende maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft groot energieverbruik maar nog weinig energiebesparende maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft middelgroot energieverbruik maar nog weinig energiebesparende maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft te weinig energiebesparende maatregelen uitgevoerd, maar er zijn nog onduidelijkheden
– Bedrijf heeft zeer groot energieverbruik en enige energiebesparende maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft groot energieverbruik en enige energiebesparende maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft middelgroot energieverbruik en enige energiebesparende maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft te weinig energiebesparende maatregelen uitgevoerd, maar er zijn nog onduidelijkheden
– Bedrijf heeft zeer groot energieverbruik en voldoende energiebesparende maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft groot energieverbruik en voldoende energiebesparende maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft middelgroot energieverbruik en voldoende energiebesparende maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft te weinig energiebesparende maatregelen uitgevoerd, maar er zijn nog onduidelijkheden
– Bedrijf valt waarschijnlijk onder de informatieplicht, heeft zich nog niet gemeld bij het Eloket en is ook niet bekend bij de OD
– Bedrijf valt waarschijnlijk onder de informatieplicht, heeft zich nog niet gemeld bij het Eloket, is wel bekend bij de OD