Kaartlaag: Energiegegevens Noord Limburg

Hieronder staat een toelichting van de door jouw geselecteerde kaartlaag. Hier vind je onder andere welke velden erin zitten en de update frequentie.

De velden kunnen in jouw viewer eventueel andere namen hebben (een alias). Ook is het mogelijk dat je niet alle velden ziet. In de I-GO viewer zie je bijvoorbeeld velden zonder waarde standaard niet!

Informatie

Update frequentie

Kaartlaagnaam

Energiegegevens Noord Limburg

Dagelijks

Technische kaartlaagnaam

GEOELOKET_N_LIMBURG

 

Beschikbaar

Intern

 

     

Omschrijving

Kaartlaag met de energiegegevens vanuit het Eloket voor meldingsplichtige bedrijven van Noord Limburg.

 

 

 

Aanwezige velden

Naam

Toelichting

Voorbeeld

Geom_rd

x, y-co├Ârdinaat in technische taal, hiermee wordt bepaald waar de stip op de kaart komt te staan.

nvt.

Naam

Aanduiding door het bedrijf ingevuld, meestal bedrijfsnaam

Jansen Test B.V.

Adres

Adres waar het bedrijf is gevestigd dat moet voldoen aan de informatieplicht

Albert Cuijpstraat
123, 6789ZX Utrecht

ElectraVerbruik

Het elektriciteitsverbruik uitgedrukt in KwH

75.381

electraverbruik_jaar

Het jaar waarin het elektriciteitsverbruik heeft plaatsgevonden

2019

GasVerbruik

Het verbruik van aardgas(equivalenten) uitgedrukt in m3

71.419

GasVerbruik_jaar

Het jaar waarin het gasverbruik heeft plaatsgevonden

2018

PDF

Een link naar het door het bedrijf ingevulde document t.b.v. de informatieplicht energie

nvt.

Bevoegdgezag

Naam van het bevoegd gezag

Apeldoorn

E_melding_omdat

Hier staat de reden dat het bedrijf
(waarschijnlijk) moet voldoen aan de informatieplicht

Gemeld via Eloket
(bedrijf heeft zich zelf al gemeld) / Verwacht omdat:Oppervlakte
> 1100 m2; Bouwjaar voor 2003; Meer dan 100 medewerkers (vermoeden dat
bedrijf onder de informatieplicht valt)

EloketID

Uniek nummer waaronder de melding bekend
is bij het E-loket

Eloket ID:34708

ID

Inrichtingen identificatie nummer, met
daarvoor de afkorting van de omgevingsdienst.

OVIJ1234

Bron

De bron van gegevens waardoor het
bedrijf is opgenomen op deze kaartlaag

Eloket / KR

RVOCodering

Rubriceringscode die het RVO gebruikt welke globaal aangeeft wat het verbruik is en hoeveel energiebesparende maatregelen zijn getroffen

R1-G / R3-Z

     

Legenda

Toelichting

 

 

 

– Bedrijf heeft zeer groot energieverbruik maar nog weinig energiebesparende maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft groot energieverbruik maar nog weinig energiebesparende
maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft middelgroot energieverbruik maar nog weinig energiebesparende
maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft te weinig energiebesparende maatregelen uitgevoerd, maar er
zijn n
og onduidelijkheden

– Bedrijf heeft zeer groot energieverbruik en enige energiebesparende
maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft groot energieverbruik en enige energiebesparende maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft middelgroot energieverbruik en enige energiebesparende
maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft te weinig energiebesparende maatregelen uitgevoerd, maar er
zijn nog onduidelijkheden
– Bedrijf heeft zeer groot energieverbruik en voldoende energiebesparende
maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft groot energieverbruik en voldoende energiebesparende
maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft middelgroot energieverbruik en voldoende energiebesparende
maatregelen uitgevoerd
– Bedrijf heeft te weinig energiebesparende maatregelen uitgevoerd, maar er
zijn nog onduidelijkheden