Kaartlaag: Complexe inrichtingen Gelderland

Hieronder staat een toelichting van de door jouw geselecteerde kaartlaag. Hier vind je onder andere welke velden erin zitten en de update frequentie.

De velden kunnen in jouw viewer eventueel andere namen hebben (een alias). Ook is het mogelijk dat je niet alle velden ziet. In de I-GO viewer zie je bijvoorbeeld velden zonder waarde standaard niet!

Informatie

Update frequentie

Kaartlaagnaam

Complexe inrichtingen Gelderland

ODRA – Dagelijks

Technische kaartlaagnaam

Complex_Gelderland

ODR – Dagelijks

Beschikbaar

Openbaar

ODNV – Dagelijks
OVIJ – Dagelijks
ODRN – Dagelijks
ODDV – Dagelijks
ODA – Maandelijks

   

Omschrijving

Deze kaartlaag geeft de complexe inrichtingen weer en wie hier mandaat heeft.

 

 

 

Aanwezige velden

Naam

 

Voorbeeld

Geom_rd

x, y-coördinaat in technische taal, hiermee wordt bepaald waar de stip op de kaart komt te staan.

nvt.

ODRN_ID

Inrichtingen identificatie nummer zoals bekend bij de ODRN, met daarvoor de afkorting van de omgevingsdienst.

ODRN1234

OD_ID

Inrichtingen identificatie nummer uit het systeem van de Omgevingsdienst

OVIJ1234

Omschrijving

De omschrijving waaronder de inrichting bekend is, vaak de handelsnaam.

Test bedrijf Jansen

Adres

Adres van de inrichting.

Dropstraat 5 Apeldoorn

SBI_code

De codering  volgens SBI systematiek van het CBS van de meeste milieurelevante bedrijsactiviteit(en)

01.41.1

SBI_Branch

Bedrijfsbranche zoals die gehanteerd wordt door het CBS gebasserd op de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI)

01.4

SubBranche

Subindeling door de gezamenlijke OD’s op
basis van de SBI t.b.v. branchegericht toezicht

01.41.1

Brancheplan

Indeling door de gezamenlijke OD’s op
basis van de SBI systematiek t.b.v. branchegericht toezicht

Dierhouderijen

Hoofd_BOR

categorie-indeling volgens bijlage 1 van het Besluit Omgevingsrecht

28.10.36

Type

Type indeling volgens art. 1.2 Activiteitenbesluit

C

Rrgs

Inrichting valt onder amvb Registratiebesluit externe veiligheid

Ja

IPPC

Inrichting valt onder bijlage 1 van de RIE

Ja

Brzo

Inrichting valt onder het Besluit Risico’s zware ongevallen

Ja

BEVI

Inrichting valt onder het Besluit Externe Veligheid Inrichtingen

Ja

Prtr

Inrichting valt onder  de E-PRTR verordening 166/206

Ja

Bevoegdgezag

Naam van het bevoegd gezag

Apeldoorn

UitvHH

OD verantwoordeiljk voor de handhaving

ODRA

UitvVV

OD verantwoordeiljk voor de vergunningverlening

ODRN

Klachten

OD verantwoordelijk voor afhandeling klachten

OVIJ

Bezwaar_en_Beroep

OD verantwoordelijk voor afhandeling bezwaar en beroep

ODRA

Sector

Generieke deskundigheidsgebieden zoals benoemd in de kwaliteitscriteria vanuit de VNG

Procesindustrie of Afval of Agrarisch of
Algemeen of BRZO

Prov.HUP.Cat.

HUP categorie uit het provinciale (Gelderland) handhavingsbeleid.

D

Q-klasse

klasse-indeling volgens de VTH-kwaliteitscriteria

III

VNG_risicocat

Risicocategorie volgens de VNG indeling.

3.2

Risico

Risico volgens de controle frequentiematrix van het gelders stelsel.

3 Gemiddeld

Bag_id

Uniek identificatienummer uit de basisregistratie adressen en gebouwen

2852000001026880

LaatsteUpdate

Aanduiding wanneer deze inrichting het laatst is aangeleverd en ingelezen.

9-2-2020

Legenda

Toelichting

 

Aanduiding waar de inrichting op de kaart ligt. Pas zichtbaar bij voldoende inzoomen