Jaarplan 2020 ‘Innovatie in het stelsel’

Jaarplan 2020 ‘Innovatie in het stelsel’

Op 15 januari heeft het directeurenoverleg ingestemd met het Jaarplan 2020: Innovatie in het stelsel. In het jaarplan staan de projecten die door de omgevingsdiensten gezamenlijk worden gerealiseerd op het gebied van de informatievoorziening.

De projecten zijn voorgedragen door de Informatiemanagers. Zij hebben de selectie gemaakt op basis van wensen en behoeften uit de eigen organisatie. De Informatiemanagers zorgen, samen met de Programmamanager I-GO, voor de uitwerking van het jaarplan in een planning en realisatie per project.

Vier projecten zijn in 2019 opgestart en zeven nieuwe projecten zijn benoemd:

1- Uitbreiding kwaliteitsborging zaak- en documentgegevens.
2- Aansluiting ODRN en ODA op de documentenvoorziening en evaluatie.
3- Evaluatie informatiegestuurd toezicht, pilots Horeca en Dierhouderijen.
4- Levering LPG-stations aan Register Externe Veiligheid.
5- Aansluiting van de omgevingsdiensten op het omgevingsloket (DSO).
6- Herijking van Kernregistratie.
7- Uitwerking voorstel voor afspraken over archiefverantwoordelijkheid.
8- Visie op geo-samenwerking.
9- Uitwerking voorstel voor informatiebeveiligingsbeleid.
10- Optimaal gebruik van I-GO door ODT en ODIJ.
11- Overdracht landelijke asbestregistratie ‘meldingen in de toekomst’ aan I-GO.