I-GO+ en het omgevingsdossier

I-GO+ en het omgevingsdossier

Het staat niet stil bij I-GO. De omgevingsdiensten in Overijssel (ODT en ODIJ) hebben besloten om de I-GO viewer door te ontwikkelen. De belangrijkste functionaliteit is partners toegang te geven tot data van de Omgevingsdienst. Een 2e functionaliteit is het mogelijk maken van het weergeven van een omgevingsdossier. In het omgevingsdossier komen de documenten te staan welke relevant zijn voor de partners. Door het beschikbaar stellen van de viewer met documenten maakt de samenwerking tussen de partners groter.

Bij vragen neem contact op met beheer@igoview.nl