Heroriëntatie I-GO in 2021

Heroriëntatie I-GO in 2021

In 2021 gaat I-GO verder in een nieuwe vorm. Momenteel zijn we bezig met een heroriëntatie van I-GO. In juli, augustus en september is hier met de i-managers en managers T&H en VV van alle Gelderse en Overijsselse OD’s over gesproken. Op 20 november is hier, in het Gelderse DO verkennend over gesproken. Naar alle waarschijnlijkheid wordt I-GO het beheer van een basispakket aan bestaande producten. Begin 2021 wordt besproken wat er wel en niet in dit basispakket zit. Er zijn producten die niet in het basispakket komen, maar waar omgevingsdiensten wel gebruik van willen maken. Er wordt nog besproken hoe we deze omgevingsdiensten kunnen faciliteren. Daarnaast worden er nog goede afspraken gemaakt over de overgangsperiodes. Bijvoorbeeld in relatie tot contractafspraken.

Data-analyse
Binnenkort verschijnt er een programmaplan van een ‘nieuw’ programma. Dit programma heeft als werktitel ‘data-analyse’. Hieraan wordt gewerkt door een tijdelijk multidisciplinair team.

Intensief traject
Het heroriëntatietraject is een intensief traject. Robert van Rheenen: “Het kost tijd en energie om inhoudelijk bij elkaar te komen. Wel is het belangrijk om hier de tijd voor te nemen. Alleen dan kun je een goed proces neerzetten. Tijdens het traject willen we iedereen goed aangehaakt houden. Daarom blijven we gebruikers van I-GO, en iedereen die aangehaakt is bij het heroriëntatietraject, dan ook informeren over de voortgang en de ingeslagen weg.”