Alle informatie over veehouderijen in één handige webapplicatie

Alle informatie over veehouderijen in één handige webapplicatie

De webapplicatie I-GO Veehouderijen is sinds 1 december 2019 in de lucht. De applicatie geeft openbaarheid van veehouderijgegevens in Gelderland. Gebruikers zijn, naast medewerkers van de omgevingsdiensten, ook burgers, adviseurs en andere overheden. We ontvangen veel positieve geluiden van interne en externe gebruikers van I-GO Veehouderijen. Zij geven aan heel tevreden te zijn over de actualiteit en vindbaarheid van de gegevens. Ook zijn ze positief over de snelheid waarmee je gegevens uit de applicatie kunt halen en exporteren (bijvoorbeeld naar V-Stacks en ISL3a).Welke informatie kun je in I-GO Veehouderijen vinden en wat zijn de voordelen van het gebruik ervan? 

Welke veehouderijen liggen er in onze omgeving, voor hoeveel dieren hebben zij een vergunning en wat is de vergunde emissie? Het is allemaal te vinden in de openbare versie van I-GO Veehouderijen. I-GO Veehouderijen is een database en webapplicatie waarin alle gegevens uit de vergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven geraadpleegd kunnen worden. Robert Bulte, Team Ontwikkeling OVIJ, was nauw betrokken (in de klankbordgroep) bij de implementatie van I-GO. Hij ziet absolute meerwaarde in de webapplicatie. “Onder de straks in te voeren Omgevingswet wordt het nog belangrijker om milieugegevens van veehouderijen beschikbaar te hebben. Daarom is I-GO Veehouderijen zo belangrijk voor het werk van de omgevingsdiensten.” 

I-GO Veehouderijen als opvolger van Web-BVB
De omgevingsdiensten hebben met de openbare versie van I-GO Veehouderijen een volwaardige opvolger gerealiseerd voor de Web-BVB. Net als bij de Web-BVB is I-GO Veehouderijen een database en webapplicatie. De gegevens worden actueel gehouden door de omgevingsdiensten, maar zijn voor meer partijen interessant. Bulte legt uit: “I-GO Veehouderijen is bijvoorbeeld interessant voor adviseurs die een milieueffectrapportage (mer) opstellen. Zij hebben gegevens over het vee nodig van bedrijven in de buurt van het bedrijf waarvoor zij de rapportage opstellen. Ook is I-GO Veehouderijen interessant voor de veehouderijen zelf, andere overheidsorganisaties, particulieren, milieuverenigingen etc. Zij kunnen de database gebruiken als raadpleegfunctie.”

Welke informatie is in I-GO Veehouderijen te vinden?
I-GO Veehouderijen bevat informatie uit de Gelderse omgevingsvergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven. Vergunde diersoorten, dieraantallen, stalsystemen en eventuele additionele technieken worden bijgehouden. I-GO Veehouderijen berekent met deze informatie de (vergunde) ammoniak-, fijnstof- en geuremissies. De veehouderijgegevens zijn een aanvulling op de inrichtingsgegevens die al door de omgevingsdiensten werden bijgehouden. Verder zijn binnenkort ook de gegevens van het werkgebied van ODT te raadplegen via I-GO Veehouderijen.

Voordelen I-GO ten opzichte van Web-BVB
I-GO Veehouderijen heeft dezelfde functionaliteit als de Web-BVB, maar is qua gebruikersgemak een stuk vriendelijker. Verder is de programmatuur stabieler dan bij de Web-BVB. De webapplicatie is voortdurend in ontwikkeling en we sluiten onze ogen dan ook niet voor eventuele verbeteringen. Bij de invoering van de omgevingswet moeten er veranderingen plaatsvinden, aangezien de stalsystemen ingrijpend gaan wijzigen. I-GO Veehouderijen kan daarnaast eenvoudiger gekoppeld worden bij de omgevingsdiensten die binnenkort overgaan naar een nieuw VTH-systeem.

Heb je gewenste punten voor doorontwikkeling? Stuur die dan naar: igo@gelderseomgevingsdiensten.nl.

I-GO Veehouderijen is te bekijken via veehouderijen.igoview.nl/. De handleiding is hier ook te vinden.