Aansluitplan provincie Gelderland op I-GO in oktober klaar

Aansluitplan provincie Gelderland op I-GO in oktober klaar

Aansluiting van de provincie Gelderland op I-GO heeft een meerwaarde voor de VTH-medewerkers van de provincie en van de omgevingsdiensten; zo bleek in 2019 uit een proef. Afgelopen voorjaar is in het directeurenoverleg (DO) van de omgevingsdiensten ingestemd met het verzoek van de provincie om een volgende stap te zetten. Hiervoor wordt nu een aansluitplan gemaakt.

Inhoud aansluitplan
In het plan staat onder andere:

  • de (wederzijdse) meerwaarde van aansluiting;
  • de benodigde gegevensuitwisseling;
  • de voorkeursvariant voor (technische) aansluiting;
  • de door de provincie gewenste kwaliteitstoetsen;
  • de benodigde financiële en juridische afspraken.

Meerwaarde
Er zijn diverse gesprekken gevoerd over de meerwaarde van de aansluiting. De gesprekken waren met VTH-collega’s van de omgevingsdiensten en de provincie. De VTH-medewerkers van de omgevingsdiensten gaven aan dat zij met name behoefte hebben aan:

1- een detailinzicht in de vergunningssituatie Wet natuurbescherming;

2- informatie over bodemsaneringen en bodemonderzoeken;

3- statusinformatie over uitgevoerde provinciale inspecties bij objecten waar de omgevingsdiensten ook komen.

Afronding aansluitplan
In oktober vinden nog enkele gesprekken plaats. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de noodzaak, behoeften en wensen. Het aansluitplan wordt in oktober afgerond. Hierna wordt het aan het DO en het MT van de provincie voorgelegd ter besluitvorming. Zij bepalen allebei of er tot een feitelijke aansluiting wordt overgegaan.

De gegevens
Wordt er besloten om aan te sluiten? Dan blijven de VTH-gegevens van de omgevingsdiensten en de provincie in twee aparte databases (met aparte aanleveringen) bestaan. Deze worden dus niet geïntegreerd. Hierdoor hoeft de aanlevering van gegevens (door de omgevingsdiensten) aan I-GO (Kernregistratie) niet te wijzigen. Er volgt wel een structurele kwaliteitstoetsing van de gegeven door onder meer de databases met elkaar te vergelijken.