Kaartlaag: Milieu inrichtingen IGO

Hieronder staat een toelichting van de door jouw geselecteerde kaartlaag. Hier vind je onder andere welke velden erin zitten en de update frequentie.

De velden kunnen in jouw viewer eventueel andere namen hebben (een alias). Ook is het mogelijk dat je niet alle velden ziet. In de I-GO viewer zie je bijvoorbeeld velden zonder waarde standaard niet!

Informatie

Update frequentie

Kaartlaagnaam

Milieu inrichtingen IGO

ODT – Dagelijks

Technische kaartlaagnaam

VW_GEOSERVER

ODIJ – Dagelijks

Beschikbaar

Openbaar

ODRA – Dagelijks
ODR – Dagelijks
ODNV – Dagelijks
OVIJ – Dagelijks
ODRN – Dagelijks
ODDV – Dagelijks
ODA – Maandelijks
In het veld laatste update staat de actuele datum

   

Omschrijving

VTHobjecten (Milieuinrichtingen)
waarvan wij een geometrie hebben. Van de inrichtingen zijn de openbare
kerngegevens zichtbaar. Op de gegevens is filtering mogelijk.

 

 

 

Aanwezige
velden

Naam

Toelichting

Voorbeeld

Geom_rd

x+y-coördinaat in technische taal, hiermee wordt bepaald waar de
stip op de kaart komt te staan.

nvt.

vth_objectid_od

Inrichtingen identificatie nummer, met
daarvoor de afkorting van de omgevingsdienst.

OVIJ1234

OD

Afkorting van de omgevingsdienst.

OVIJ

OD_id

Inrichtingen identificatie nummer,
zonder daarvoor de afkorting van de omgevingsdienst.

1234

Omschrijving

De omschrijving waaronder de inrichting
bekend is, vaak de handelsnaam.

Test bedrijf Jansen

Bevoegdgezag

Naam van het bevoegd gezag

Apeldoorn

Type

Type indeling volgens art. 1.2
Activiteitenbesluit

C

Sector

Generieke deskundigheidsgebieden zoals
benoemd in de kwaliteitscriteria vanuit de VNG

Procesindustrie of Afval of Agrarisch of
Algemeen

Rrgs

Inrichting valt onder amvb Registratiebesluit externe veiligheid

Ja

Q-klasse

klasse-indeling volgens de
VTH-kwaliteitscriteria

III

Prov_HUP_cat

HUP categorie uit het provinciale
(Gelderland) handhavingsbeleid.

D

IPPC

Inrichting valt onder bijlage 1 van de
RIE

Ja

Brzo

Inrichting valt onder het Besluit
Risico’s zware ongevallen

Ja

Complex

Aanduiding of de inrichting een complexe
inrichting is volgens definitie Gelderse OD’s

Ja

BEVI

Inrichting valt onder het Besluit
Externe Veligheid Inrichtingen

Ja

Prtr

Inrichting valt onder  de E-PRTR verordening 166/206

Ja

VNG_risicocat

Risicocategorie volgens de VNG indeling.

3.2

Risico

Risico volgens de controle
frequentiematrix van het gelders stelsel.

3 Gemiddeld

Rrgs_nummer

Het nummer dat het VTH object heeft in
het RRGS register.

12345

Adres

Adres van de inrichting.

Dropstraat 5 Apeldoorn

Bag_id

Uniek identificatienummer uit de
basisregistratie adressen en gebouwen

2852000001026880

Straatnaam

Straatnaam waar de inrichting gevestigd
is.

Dropstraat

Woonplaats

Woonplaats waar de inrichting gevestigd
is.

Apeldoorn

SBI_Branch

Standaard Bedrijfs
Indeling (SBI) van het CBS; deelt bedrijven in naar economische activiteiten.
Via inschrijving bij de KVK

Dierhouderij

SBI_code

indeling
volgens SBI systematiek van het CBS (bijv. fokken en houden van
dieren)

141

Brancheplan

indeling door de gezamenlijke OD’s volgens SBI systematiek (bijv. houden van melkvee)

Dierhouderijen

SubBranche

Indeling door de gezamenlijke OD’s op basis van de SBI t.b.v. branchegericht toezicht

Fokken en houden van melkvee

Hfd_BOR

categorie-indeling volgens bijlage 1 van
het Besluit Omgevingsrecht

28.10.36

Bag_link

Directe link naar de bagviewer.

https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0285200000102659

Geo_loc

lengte en breedtegraad

nvt.

Geo_RD

x+y-coördinaat

nvt.

LaatsteUpdate

Aanduiding wanneer deze inrichting het
laatst is aangeleverd en ingelezen.

9-2-2020

   

Legenda

Toelichting

 

Aanduiding waar de inrichting op de
kaart ligt. Pas zichtbaar bij een lager zoom niveau.