Kaartlaag: Zaken en overtredingen

Hieronder staat een toelichting van de door jouw geselecteerde kaartlaag. Hier vind je onder andere welke velden erin zitten en de update frequentie.

De velden kunnen in jouw viewer eventueel andere namen hebben (een alias). Ook is het mogelijk dat je niet alle velden ziet. In de I-GO viewer zie je bijvoorbeeld velden zonder waarde standaard niet!

Informatie

Update frequentie

Kaartlaagnaam

Zaken en overtredingen

IVM – 1x per maand

Technische kaartlaagnaam

INTERN-SAMENGEVOEGD

ODRA – Dagelijks

Beschikbaar

Intern

ODR – Dagelijks
ODNV – Dagelijks
OVIJ – Dagelijks
ODRN – Dagelijks
ODDV – Dagelijks
ODA – Maandelijks
In het veld laatste update staat de actuele datum

   

Omschrijving

Samenvoeging van de laatste 5 zaken uit eigen vth-systeem en de inspectieview overtredingen van de afgelopen 4 jaar uit inspectieview (deels uit eigen systemen, deels uit systemen van andere instanties), zonder uitgebreide vth informatie

 

 

 

Aanwezige velden

Naam

Toelichting

Voorbeeld

Geom_rd

x, y-coördinaat in technische taal, hiermee wordt bepaald waar de stip op de kaart komt te staan.

nvt.

OD_id

Inrichtingen identificatie nummer zoals bekend bij de liggings OD, met daarvoor de afkorting van de omgevingsdienst.

OVIJ1234

Naam_inrichting

De naam waaronder de inrichting bekend is, vaak de handelsnaam.

Test bedrijf Jansen

Adres

Het adres van de inrichting

Albert Cuijpstraat
123, 6789ZX Utrecht

Overtredingen_IV_niet_OD

Het aantal overtredingen dat in Inspectieview
milieu bekend is van de afgelopen 4 jaar (niet zijnde overtredingen geconstateerd door eigen OD)

5

Overtredingen_IV_wel_OD

Het aantal overtredingen dat in Inspectieview
milieu bekend is van de afgelopen 4 jaar (alleen die geconstateerd door eigen OD)

2

Overtredingen_IV_totaal

Het aantal overtredingen dat in Inspectieview
milieu bekend is van de afgelopen 4 jaar (totaal)

7

Controle_mnd_geleden

Hoeveelheid tijd uitgedrukt in maanden
die is verstreken sinds de laatste controle

12

LaatsteZaak1

Weergave van de meest recente zaak uit het eigen VTH-systeem met begin- en (indien bekend) einddatum

Controle Uitvoeren 03/02/19 –

LaatsteZaak2

Weergave van de op 1 na meest recente zaak uit het eigen VTH-systeem met begin- en einddatum

Controle Uitvoeren 21/08/15 – 22/01/17

LaatsteZaak3

Weergave van de op 2 na meest recente zaak uit het eigen VTH-systeem met begin- en einddatum

Controle Uitvoeren 21/08/13- 22/01/15

LaatsteZaak4

Weergave van de op 3 na meest recente zaak uit het eigen VTH-systeem met begin- en einddatum

Controle Uitvoeren 21/08/12 – 22/01/13

LaatsteZaak5

Weergave van de op 4 na meest recente zaak uit het eigen VTH-systeem met begin- en einddatum

Controle Uitvoeren 21/08/10 – 22/01/11

LaatsteUpdate

Aanduiding wanneer deze inrichting het laatst is aangeleverd en ingelezen.

9-2-2020

   

Legenda

Toelichting

 

Laatst bekende zaak meer dan 24 maanden geleden
Laatst bekende zaak 12 tot 24 maanden geleden
Laatst bekende zaak 6 tot 12 maanden geleden
Laatst bekende zaak 3 tot 6 maanden geleden
Laatst bekende zaak tot 3 maanden geleden
Meer dan 3 overtredingen bekend in Inspectieview
2 tot 3 overtredingen bekend in Inspectieview
1 overtreding bekend in Inspectieview milieu