Kaartlaag: Milieu inrichtingen Gelderland

Hieronder staat een toelichting van de door jouw geselecteerde kaartlaag. Hier vind je onder andere welke velden erin zitten en de update frequentie.

De velden kunnen in jouw viewer eventueel andere namen hebben (een alias). Ook is het mogelijk dat je niet alle velden ziet. In de I-GO viewer zie je bijvoorbeeld velden zonder waarde standaard niet!

Informatie

Update frequentie

Kaartlaagnaam

Milieu inrichtingen Gelderland

ODRA – Maandelijks

Technische kaartlaagnaam

 VW_GEOSERVER_GELDERLAND

ODR – Wekelijks

Beschikbaar

Openbaar

ODNV – Dagelijks
OVIJ –  Wekelijks
ODRN – Wekelijks
ODDV – Wekelijks
ODA – Maandelijks
In het veld laatste update staat de actuele datum

     

Omschrijving

VTHobjecten (Milieuinrichtingen) waarvan wij een geometrie hebben. Van de inrichtingen zijn de openbare kerngegevens zichtbaar. Op de gegevens is filtering mogelijk.

 

 

 

Aanwezige velden

Naam

Toelichting

Voorbeeld

Geom_rd

x, y-co├Ârdinaat in technische taal, hiermee wordt bepaald waar de stip op de kaart komt te staan.

nvt.

vth_objectid_od

Inrichtingen identificatie nummer, met daarvoor de afkorting van de omgevingsdienst.

OVIJ1234

OD

Afkorting van de omgevingsdienst.

OVIJ

OD_id

Inrichtingen identificatie nummer uit het systeem van de Omgevingsdienst

1234

Omschrijving

De omschrijving waaronder de inrichting bekend is, vaak de handelsnaam.

Test bedrijf Jansen

Bevoegdgezag

Naam van het bevoegd gezag

Apeldoorn

Type

Type indeling volgens art. 1.2 Activiteitenbesluit

C

Sector

Generieke deskundigheidsgebieden zoals benoemd in de kwaliteitscriteria vanuit de VNG

Procesindustrie/Afval/Agrarisch/Algemeen

Rrgs

Inrichting valt onder amvb Registratiebesluit externe veiligheid

Ja

Q-klasse

klasse-indeling volgens de VTH-kwaliteitscriteria

III

Prov_HUP_cat

HUP categorie uit het provinciale (Gelderland)  handhavingsbeleid.

D

IPPC

Inrichting valt onder bijlage 1 van de RIE

Ja

Brzo

Inrichting valt onder het Besluit Risico’s zware ongevallen

Ja

Complex

Aanduiding of de inrichting een complexe inrichting is volgens definitie Gelderse OD’s

Ja

BEVI

Inrichting valt onder het Besluit Externe Veligheid Inrichtingen

Ja

Prtr

Inrichting valt onder  de E-PRTR verordening 166/206

Ja

VNG_risicocat

Risicocategorie volgens de VNG indeling.

3.2

Risico

Risico volgens de controle frequentiematrix van het gelders stelsel.

3 Gemiddeld

Rrgs_nummer

Het nummer dat het VTH object heeft in het RRGS register.

12345

Adres

Adres van de inrichting.

Dropstraat 5 Apeldoorn

Bag_id

Uniek identificatienummer uit de basisregistratie adressen en gebouwen

2852000001026880

Straatnaam

Straatnaam waar de inrichting gevestigd is.

Dropstraat

Woonplaats

Woonplaats waar de inrichting gevestigd is.

Apeldoorn

SBI_Branch

Bedrijfsbranche zoals die gehanteerd wordt door het CBS gebaseerd op de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI)

Dierhouderij

SBI_code

De codering  volgens SBI systematiek van het CBS van de
meeste milieurelevante bedrijsactiviteit(en)

141

Brancheplan

Indeling door de gezamenlijke OD’s op basis van de SBI systematiek t.b.v. branchegericht toezicht

Dierhouderijen

SubBranche

Subindeling door de gezamenlijke OD’s op basis van de SBI t.b.v. branchegericht toezicht

Fokken en houden van melkvee

Hfd_BOR

Categorie-indeling volgens bijlage 1 van het Besluit Omgevingsrecht

28.10.36

Bag_link

Directe link naar de bagviewer.

https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0285200000102659

Geo_loc

Lengte en breedtegraad

nvt.

Geo_RD

x, y-co├Ârdinaat volgens het nederlandse RD-stelsel

nvt.

LaatsteUpdate

Aanduiding wanneer deze inrichting het laatst is aangeleverd en ingelezen.

9-2-2020

     

Legenda

Toelichting

 

Aanduiding waar de inrichting op de kaart ligt.