Kaartlaag: Klachten en milieumeldingen Gelderland

Hieronder staat een toelichting van de door jouw geselecteerde kaartlaag. Hier vind je onder andere welke velden erin zitten en de update frequentie.

De velden kunnen in jouw viewer eventueel andere namen hebben (een alias). Ook is het mogelijk dat je niet alle velden ziet. In de I-GO viewer zie je bijvoorbeeld velden zonder waarde standaard niet!

Informatie

Update frequentie

Kaartlaagnaam

Klachten en milieumeldingen Gelderland

Maandelijks

Technische kaartlaagnaam

VW_GEOSERVER_SAMEN

In het veld laatste update staat de
actuele datum

Beschikbaar

Openbaar

 

     

Omschrijving

Gegevens uit S@men 2017-2020. Overzicht van de verschillende soorten klachten en melding die burgers en bedrijven hebben gedaan over leefomgeving op de meldingswebsite S@men (Milieuklacht.gelderland.nl) van de provincie Gelderland. Inclusief gegevens over de afhandeling.

 

 

 

Aanwezige velden

Naam

Toelichting

Voorbeeld

Geom_rd

x, y-coördinaat in technische taal, hiermee wordt bepaald waar de stip op de kaart komt te staan.

nvt.

MeldingNrSamen

Unieke nummer waaronder de melding in s@men  bekend is.

M202004134

Eigenaar

Organisatie die verantwoordelijk is voor afhandeling van de klacht.

Omgevingsdienst de Vallei

Categorie

Hier is aangegeven in welke hoofdcategorie de klacht valt

Ik voel / Ik hoor / Ik ruik /
Bedrijfsmelding

Soort

Hier is nader aangegeven in welke subcategorie de klacht valt

Ik ruik baklucht / frituurlucht /
vetlucht | Ik voel trillingen

Subsoort

Nadere specificatie van de subcategorie

zwerfafval

Status

Status van de melding

Ingediend / Vastgesteld / In behandeling
/ Afgehandeld

Datum_tijdmelding

Datum en tijdstip waarop overlast is ervaren

1-1-2020

Locatie_van_overlast_postcode

Op welke postcode overlast is ervaren

1234AB

Locatie_van_overlast_huisnummer

Op welk huisnummer overlast is ervaren

16

Locatie_van_overlast_huisnummertoev

Toevoeging op huisnummer van locatie
waar overlast is ervaren

A

Locatie_van_overlast_Straat

In welke straat overlast is ervaren

Prins Bernardstraat

Locatie_van_overlast_Plaats

In welke plaats overlast is ervaren

Zutphen

Locatie_van_overlast_Gemeente

In welke gemeente overlast is ervaren

Arnhem

Locatie_van_overlast_X

x-coördinaat

nvt.

Locatie_van_overlast_Y

y-coördinaat

nvt.

Type_vermoedelijke_veroorzaker

Entiteit van de veroorzaker van overlast

Bedrijf / Overig / Onbekend

Vermoedelijke_veroorzaker_correct

Beoordeling door bevoegd gezag of de aangegeven veroorzaker ook de veroorzaker van de overlast is

Ja / Nee

Afdeling_toezichthouder

Afdeling waar de toezichthouder werkt

Bouw

Toelichting_afhandeling_burger

Openbare toelichting op afhandeling van de klacht

Controle uitgevoerd, geen overtredinegn geconstateerd.

Resultaat_afhandeling

Hier wordt aangegeven wat de uitkomst is van het onderzoek naar de klacht

Niet gegrond / Melding wordt meegenomen bij eerstvolgende reguliere controle

Melding_door_gestuurd_naar

Organisatie waar de melding naar is doorgestuurd

Gemeente

Veroorzaker_Bekend

Hier wordt aangegeven of vastgesteld kon worden dat de vermoedelijke veroorzaker ook de daadwerkelijke veroorzaker was

Ja / Nee / Onbekend

LaatsteUpdate

Aanduiding wanneer deze inrichting het laatst is aangeleverd en ingelezen.

9-2-2020

     

Legenda

Toelichting

 

De veroorzaker van de ‘hoor’-klacht is vastgesteld
De veroorzaker van de ‘hoor’-klacht is niet vastgesteld
De veroorzaker van de ‘zie’-klacht is vastgesteld
De veroorzaker van de ‘zie’-klacht is niet vastgesteld
De bedrijfsmelding is gedaan door een geverifieerd bedrijf
De bedrijfsmelding is gedaan door een onbekend bedrijf
De veroorzaker van de ‘voel’-klacht is vastgesteld
De veroorzaker van de ‘voel’-klacht is niet vastgesteld
De veroorzaker van de ‘ruik’-klacht is vastgesteld
De veroorzaker van de ‘ruik’-klacht is niet vastgesteld