Kaartlaag: Energiegegevens(OPEB)

Hieronder staat een toelichting van de door jouw geselecteerde kaartlaag. Hier vind je onder andere welke velden erin zitten en de update frequentie.

De velden kunnen in jouw viewer eventueel andere namen hebben (een alias). Ook is het mogelijk dat je niet alle velden ziet. In de I-GO viewer zie je bijvoorbeeld velden zonder waarde standaard niet! Deze toelichting is zowel voor de I-GO omgevingsdiensten als ook voor Limburg. Limburg gebruikt echter een aantal velden niet en zullen daarom ook niet weergegeven worden.

Informatie

Update frequentie

Kaartlaagnaam

OPEB-Energiegegevens / OPEB-Meldingen-Limburg

Dagelijks

Technische kaartlaagnaam

OPEB-Energiegegevens / OPEB-Meldingen-Limburg

 

Beschikbaar

Intern

 
   

Omschrijving

Kaartlaag met de OPEB gegevens vanuit het Eloket voor meldingsplichtige bedrijven.

   

Aanwezige velden

Naam

Toelichting

Voorbeeld

LocatieId

Uniek nummer waaronder de melding bekend is bij het E-loket

Eloket ID:34708

DatumRapportage

Inrichtingen identificatie nummer, met daarvoor de afkorting van de omgevingsdienst.

OVIJ1234

Indiener_Correspondentie_XXX

Aanduiding door het bedrijf ingevuld, meestal bedrijfsnaam

Jansen Test B.V.

ContactPersoonVoor_OD_XXXX

Adres waar het bedrijf is gevestigd dat moet voldoen aan de informatieplicht

Albert Cuijpstraat

123, 6789ZX Utrecht

Sector

Sector werkzaamheden organisatie

Landbouw, bosbouw en visserij

SectorOnderdeel

Sectoronderdeel werkzaamheden organisatie

Glastuinbouw

DatumDownload

Datum wanneer de rapportage is klaargezet

16-04-2024

OD

Omgevingsdienst

ODVeluwe

Type

Type inrichting

Meldingsplicht

NAAM

Aanduiding door het bedrijf ingevuld, meestal bedrijfsnaam

Jansen Test B.V.

Adres

Adres waar het bedrijf is gevestigd dat moet voldoen aan de informatieplicht

Albert Cuijpstraat

123, 6789ZX Utrecht

ElectraVerbruik

het elektriciteitsverbruik uitgedrukt in KwH

75.381

GasVerbruik

het verbruik van aardgas(equivalenten) uitgedrukt in m3

71.419

Verbruik_jaar

het jaar waarin het elektriciteitsverbruik heeft plaatsgevonden

2019

PDF, XML

Een link naar het door het bedrijf ingevulde document t.b.v. de informatieplicht energie

nvt.

Bevoegdgezag

Naam van het bevoegd gezag

Apeldoorn

E_melding_omdat

Hier staat de reden dat het bedrijf

Gemeld via Eloket

(waarschijnlijk) moet voldoen aan de informatieplicht

 
  
  

EloketID

ID bekend bij het eloket

IPEB12345

ID

Object ID bij de omgevingsdienst

ODV12345

Bron

Waar de data uitkomt

Eloket

   

Legenda

Toelichting

 
 

Bedrijf heeft zich gemeld bij het Eloket