Kaartlaag: Energiegegevens(IPEB)

Hieronder staat een toelichting van de door jouw geselecteerde kaartlaag. Hier vind je onder andere welke velden erin zitten en de update frequentie.

De velden kunnen in jouw viewer eventueel andere namen hebben (een alias). Ook is het mogelijk dat je niet alle velden ziet. In de I-GO viewer zie je bijvoorbeeld velden zonder waarde standaard niet! Deze toelichting is zowel voor de I-GO omgevingsdiensten als ook voor Limburg. Limburg gebruikt echter een aantal velden niet en zullen daarom ook niet weergegeven worden.

Informatie

Update frequentie

Kaartlaagnaam

IPEB-Energiegegevens  / IPEB-Meldingen-Limburg

Dagelijks

Technische kaartlaagnaam

IPEB-Energiegegevens / IPEB-Meldingen-Limburg

 

Beschikbaar

Intern

 
   

Omschrijving

Kaartlaag met de IPEB gegevens vanuit het Eloket voor meldingsplichtige bedrijven.

   

Aanwezige velden

Naam

Toelichting

Voorbeeld

OD

Omgevingsdienst

ODVeluwe

ID

Object ID bij de omgevingsdienst

ODV12345

LocatieId

Uniek nummer waaronder de melding bekend is bij het E-loket

Eloket ID:34708

NAAM

Aanduiding door het bedrijf ingevuld, meestal bedrijfsnaam

Jansen Test B.V.

Adres

Adres waar het bedrijf is gevestigd dat moet voldoen aan de informatieplicht

Albert Cuijpstraat

123, 6789ZX Utrecht

Bevoegdgezag

Naam van het bevoegd gezag

Apeldoorn

Type

Type inrichting

Meldingsplicht

E_melding_omdat

Hier staat de reden dat het bedrijf

Gemeld via Eloket

(waarschijnlijk) moet voldoen aan de informatieplicht

 
  
  

Bron

Waar de data uitkomt

Eloket

EloketID

ID bekend bij het eloket

IPEB12345

DatumRapportage

Datum wanneer rapportage defintief is ingediend

29-01-2024

RolRapportage

Welke rol de rapportage heeft

Uitvoerder

Rub_Bbl

Rubriceringscode BBL

n.v.t.

Rub_Bal

Rubriceringscode

R4

Rub_Energie

Rubriceringscode

G

Rub_CF_Oms

Rubriceringscode

3

Rub_CP_Oms

Rubriceringscode

2

Rub_MO_Oms

Rubriceringscode

3

SoortRap

Waarvoor de rapportage geld

Activiteiten

Sector

Sector werkzaamheden organisatie

Gezondheids- en welzijnszorg

Sectoronderdeel

Sectoronderdeel werkzaamheden organisatie

Geen van bovenstaande

ElectraVerbruik

het elektriciteitsverbruik uitgedrukt in KwH

75.381

Verbruikjaar

het jaar waarin het elektriciteitsverbruik heeft plaatsgevonden

2019

GasVerbruik

het verbruik van aardgas(equivalenten) uitgedrukt in m3

71.419

PDF, XML

Een link naar het door het bedrijf ingevulde document t.b.v. de informatieplicht energie

nvt.

X,Y

Geometrie

194477.828,468337.853

   

Legenda

Toelichting

 
 

Bedrijf heeft zich gemeld bij het Eloket.